Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг молодих учених України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

До рейтингу включаються науковці, які станом на дату публікації рейтингу мають вік до 35 років включно.
Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Наведені загальні дані (без виключення самоцитувань).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Наукова молодь України
Дані станом на 31 березня 2015 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 244 3393 28
2. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 186 3272 28
3. Шаповал І.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 237 3192 28
4. Кандибей С.С. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 226 2753 25
5. Волочнюк Д.М. Інститут органічної хімії НАН України 103 1148 19
6. Нагорний С.С. Інститут ядерних досліджень НАН України 57 881 18
7. Ушенко Ю.О. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 127 961 17
8. Середюк М.Л. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 38 763 14
9. Карпенко Ю.А. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 48 754 14
10. Пода Д.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 66 635 14
11. Лущак О.В. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 38 641 13
12. Броварець О.О. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 32 409 13
13. Мокіна В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 48 489 12
14. Артеменко А.Г. Фiзико-хiмiчний інститут iм. О.В.Богатського НАН України 45 464 12
15. Поліщук О.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 52 432 12
16. Михайлюк П.К. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 78 508 11
17. Бєгун В.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 30 465 11
18. Гуральський І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 24 460 11
19. Григоренко О.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 60 372 11
20. Жураківський Р.О. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 28 352 11
21. Білий Р.О. Інститут біології клітини НАН України
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
49 299 11
22. Нич А.Б. Інститут фізики НАН України 24 679 10
23. Смотрова О.І. Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України 49 385 10
24. Юренко Є.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 19 344 10
25. Приступа С.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 17 255 10
26. Баланда А.О. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 16 255 10
27. Єсилевський С.О. Інститут фізики НАН України 43 445 9
28. Кубрак О.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 29 279 9
29. Гламазда О.Ю. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 37 249 9
30. Скакун С.В. Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ 35 204 9
31. Кравчук В.П. Інститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України 28 197 9
32. Ванєєва О.О. Інститут математики НАН України 21 196 9
33. Халавка Ю.Б. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 20 438 8
34. Гаврилюк Д.Я. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 19 335 8
35. Маланчук О.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 14 248 8
36. Якубовський Д.А. Інститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України 13 227 8
37. Харченко В.О. Інститут прикладної фiзики 39 168 8
38. Ставнійчук Р.В. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України/a>
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
15 168 8
39. Карачевцев М.В. Фiзико-технiчний інститут низьких температур iм. Б.І. Вєркiна НАН України 17 157 8
40. Швалагін В.В. Інститут фiзичної хiмiї iм. Л.В.Писаржевського НАН України 25 220 7
41. Солдаткін О.О. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
36 216 7
42. Кучук А.В. Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України 51 162 7
43. Могильний Г.С. Інститут металофiзики iм. Г.В.Курдюмова НАН України 12 147 7
44. Камінський Д.В. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 20 145 7
45. Коваль Л.М. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України 13 136 7
46. Ніколаєнко О.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 14 134 7
47. Касьян Н.В. Інститут фiзичної хiмiї iм. Л.В.Писаржевського НАН України 18 127 7
48. Касьянов П.О. Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" 41 106 7
49. Пасько В.А. Інститут фізики НАН України 16 814 6
50. Мінченко Д.О. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
33 239 6