Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 26 березня 2015 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
12224
47646
71
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
7033
30055
53
Львівський національний університет імені Івана Франка
4929
21067
44
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2481
10061
43
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2076
6673
42
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
4767
8957
36
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
895
4608
35
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2717
7124
31
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1987
5707
31
Національний університет "Львівська політехніка"
3101
5632
27
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
263
2507
27
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
462
2215
27
Ужгородський національний університет
1491
5131
26
Донецький національний університет
1499
3003
24
Сумський державний університет
1047
4510
23
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1313
3707
23
Український державний хіміко-технологічний університет
598
2702
23
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
328
1769
23
Харківський національний університет радіоелектроніки
1560
2273
22
Донецький національний технічний університет
1022
1648
20
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
656
1493
19
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
317
1367
19
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
436
2235
18
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
206
1193
18
Дніпропетровська державна медична академія
233
1347
16
Севастопольський національний технічний університет
646
1324
16
Національний університет біоресурсів і природокористування України
413
1132
15
Харківський національний медичний університет
176
570
14
Національний авіаційний університет
969
1091
13
Одеський національний політехнічний університет
602
864
13
Донбаська державна машинобудівна академія
278
1119
12
Одеський національний медичний університет
451
568
12
Київський національний університет технологій і дизайну
165
1191
11
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
105
609
11
Національний університет харчових технологій
180
574
11
Національний лісотехнічний університет України
80
457
11
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
166
372
11
Національний транспортний університет
201
552
10
Національна металургійна академія України
791
548
10
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
276
518
10
Запорізький національний технічний університет
421
486
10
Національний фармацевтичний університет
342
472
10
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
74
295
10
Одеський державний екологічний університет
82
291
10
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
113
257
10
Буковинський державний медичний університет
508
408
9
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
132
342
9
Запорізька державна інженерна академія
234
339
9
Чернігівський національний технологічний університет
157
331
9
Івано-Франківський національний медичний університет
50
321
9
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
54
404
8
Вінницький національний технічний університет
289
305
8
Київський національний університет будівництва та архітектури
306
284
8
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
125
273
8
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
122
269
8
Одеська державна академія будівництва та архітектури
79
235
8
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
121
222
8
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького
73
197
8
Київська школа економіки
32
191
8
Хмельницький національний університет
139
261
7
Запорізький державний медичний університет
151
260
7
Луганський державний медичний університет
60
222
7
Житомирський державний технологічний університет
103
137
7
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
90
120
7
Харківська медична академія післядипломної освіти
43
341
6
Запорізький національний університет
189
222
6
Тернопільський національний економічний університет
289
207
6
Українська академія друкарства
57
204
6
Приазовський державний технічний університет
293
177
6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
26
134
6
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
77
126
6
Донецький державний університет управління
37
117
6
Харківський військовий університет
95
109
6
Українська інженерно-педагогічна академія
101
105
6
Одеська національна академія харчових технологій
69
102
6
Сумський національний аграрний університет
40
97
6
Житомирський державний університет імені Івана Франка
73
90
6
Національний університет водного господарства та природокористування
54
84
6
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
193
182
5
Міжнародний Соломонів університет
46
157
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
192
148
5
Українська медична стоматологічна академія
186
148
5
Луцький національний технічний університет
200
135
5
Національний гірничий університет України
413
112
5
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
104
94
5
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
158
88
5
Українська державна академія залізничного транспорту
64
87
5
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
121
84
5
Київський національний торговельно-економічний університет
56
82
5
Херсонський державний університет
83
76
5
Харківський національний економічний університет
44
70
5
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
21
64
5
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова
26
56
5
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
107
57
4
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
38
52
4
Одеський національний морський університет
59
51
4
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
22
46
4
Черкаський державний технологічний університет
51
44
4
Національний університет фізичного виховання і спорту України
18
28
4
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
39
71
3
Київський славістичний університет
7
35
3
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
87
33
3
Чорноморський державний університет ім. П. Могили
29
25
3
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)
19
22
3
Одеська національна морська академія
13
22
3
Харківський державний університет харчування та торгівлі
13
20
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
18
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
13
63
2
Дніпродзержинський державний технічний університет
87
21
2
Українська академія банківської справи Національного банку України
48
19
2
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
35
14
2
Мукачівський державний університет
16
11
2
Львівська комерційна академія
4
22
1
Національна академія державного управління при Президентові України
5
10
1
Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
9
5
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
4
5
1
Львівський державний університет фізичної культури
10
3
1
Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
12
2
1
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля
8
2
1
Університет економіки та права "Крок"
4
1
1
Національний університет "Одеська юридична академія"
4
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
3
1
1