Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 22 грудня 2014 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
11984
45031
67
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
6879
28773
52
Львівський національний університет імені Івана Франка
4856
20220
43
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2457
9732
42
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2030
6322
38
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
4691
8598
36
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
896
4507
35
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2691
6880
30
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1953
5379
30
Національний університет "Львівська політехніка"
3056
5406
27
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
251
2406
27
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
449
2123
27
Ужгородський національний університет
1473
4957
26
Донецький національний університет
1478
2866
24
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1304
3561
23
Український державний хіміко-технологічний університет
580
2611
23
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
342
1725
23
Сумський державний університет
1000
4282
22
Харківський національний університет радіоелектроніки
1501
2199
22
Донецький національний технічний університет
1012
1626
19
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
314
1329
19
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
437
2155
18
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
634
1413
18
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
189
1126
17
Севастопольський національний технічний університет
641
1290
16
Дніпропетровська державна медична академія
233
1273
15
Національний університет біоресурсів і природокористування України
395
1053
15
Харківський національний медичний університет
177
560
14
Національний авіаційний університет
927
1046
13
Одеський національний політехнічний університет
599
830
13
Донбаська державна машинобудівна академія
268
1053
12
Одеський національний медичний університет
450
555
12
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
105
601
11
Київський національний університет технологій і дизайну
172
1125
10
Національний транспортний університет
199
541
10
Національний університет харчових технологій
173
541
10
Національна металургійна академія України
784
529
10
Національний фармацевтичний університет
342
448
10
Запорізький національний технічний університет
413
441
10
Національний лісотехнічний університет України
78
418
10
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
166
369
10
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
74
290
10
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
108
242
10
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
270
479
9
Буковинський державний медичний університет
494
394
9
Запорізька державна інженерна академія
234
330
9
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
131
309
9
Одеський державний екологічний університет
80
284
9
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
51
381
8
Івано-Франківський національний медичний університет
52
310
8
Вінницький національний технічний університет
281
293
8
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
125
266
8
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
122
264
8
Одеська державна академія будівництва та архітектури
79
231
8
Київська школа економіки
30
178
8
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького
71
177
8
Чернігівський національний технологічний університет
155
309
7
Київський національний університет будівництва та архітектури
300
270
7
Хмельницький національний університет
133
249
7
Луганський державний медичний університет
61
212
7
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
118
195
7
Харківська медична академія післядипломної освіти
41
320
6
Запорізький державний медичний університет
148
238
6
Запорізький національний університет
184
204
6
Тернопільський національний економічний університет
289
202
6
Українська академія друкарства
57
200
6
Приазовський державний технічний університет
288
167
6
Житомирський державний технологічний університет
100
131
6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
26
127
6
Донецький державний університет управління
36
108
6
Харківський військовий університет
95
104
6
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
86
104
6
Українська інженерно-педагогічна академія
94
99
6
Одеська національна академія харчових технологій
67
98
6
Сумський національний аграрний університет
39
95
6
Житомирський державний університет імені Івана Франка
69
86
6
Національний університет водного господарства та природокористування
52
76
6
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
193
175
5
Міжнародний Соломонів університет
46
157
5
Українська медична стоматологічна академія
188
145
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
193
144
5
Луцький національний технічний університет
190
132
5
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
74
111
5
Національний гірничий університет України
388
100
5
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
106
87
5
Українська державна академія залізничного транспорту
61
84
5
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
114
81
5
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
158
80
5
Київський національний торговельно-економічний університет
53
76
5
Херсонський державний університет
74
70
5
Харківський національний економічний університет
40
70
5
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
22
58
4
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
102
53
4
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
39
50
4
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
88
46
4
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова
24
48
4
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
22
43
4
Черкаський державний технологічний університет
48
41
4
Національний університет фізичного виховання і спорту України
18
26
4
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
39
67
3
Одеський національний морський університет
56
45
3
Київський славістичний університет
7
35
3
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
86
32
3
Одеська національна морська академія
14
25
3
Чорноморський державний університет ім. П. Могили
29
23
3
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)
19
22
3
Харківський державний університет харчування та торгівлі
13
20
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
18
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
13
57
2
Дніпродзержинський державний технічний університет
85
20
2
Українська академія банківської справи Національного банку України
52
18
2
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
32
9
2
Мукачівський державний університет
15
9
2
Львівська комерційна академія
4
22
1
Національна академія державного управління при Президентові України
5
10
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
4
5
1
Львівський державний університет фізичної культури
9
3
1
Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
11
2
1
Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
10
1
1
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля
8
1
1
Університет економіки та права "Крок"
4
1
1
Національний університет "Одеська юридична академія"
3
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
3
1
1