Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 27 серпня 2014 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
11644
43198
72
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
6715
27673
51
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2430
9401
42
Львівський національний університет імені Івана Франка
4780
19534
41
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1991
6151
38
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
4516
8164
35
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
890
4326
34
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2623
6555
29
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1903
5168
29
Національний університет "Львівська політехніка"
2989
5126
27
Ужгородський національний університет
1462
4848
26
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
244
2260
26
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
442
2029
26
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1292
3454
23
Український державний хіміко-технологічний університет
575
2558
23
Донецький національний університет
1461
2722
22
Сумський державний університет
928
4000
21
Харківський національний університет радіоелектроніки
1459
2104
21
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
336
1662
21
Донецький національний технічний університет
994
1564
19
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
312
1284
19
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
602
1344
18
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
436
2049
17
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
191
1085
17
Дніпропетровська державна медична академія
234
1231
16
Севастопольський національний технічний університет
633
1215
15
Національний університет біоресурсів і природокористування України
385
984
15
Харківський національний медичний університет
177
536
14
Одеський національний політехнічний університет
595
804
13
Донбаська державна машинобудівна академія
264
1011
12
Національний авіаційний університет
874
942
12
Одеський національний медичний університет
450
540
12
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
105
585
11
Київський національний університет технологій і дизайну
173
1058
10
Національний транспортний університет
199
531
10
Національна металургійна академія України
774
504
10
Національний університет харчових технологій
167
504
10
Національний фармацевтичний університет
339
447
10
Запорізький національний технічний університет
403
427
10
Національний лісотехнічний університет України
74
380
10
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
163
342
10
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
74
289
10
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
105
228
10
Буковинський державний медичний університет
491
383
9
Запорізька державна інженерна академія
233
322
9
Одеський державний екологічний університет
73
277
9
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
51
365
8
Івано-Франківський національний медичний університет
51
304
8
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
115
298
8
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
129
294
8
Вінницький національний технічний університет
276
291
8
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
122
256
8
Одеська державна академія будівництва та архітектури
79
225
8
Чернігівський національний технологічний університет
148
289
7
Київський національний університет будівництва та архітектури
296
255
7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
122
251
7
Хмельницький національний університет
131
238
7
Луганський державний медичний університет
59
207
7
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
109
189
7
Київська школа економіки
27
163
7
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького
66
159
7
Харківська медична академія післядипломної освіти
41
304
6
Запорізький державний медичний університет
138
203
6
Запорізький національний університет
179
201
6
Українська академія друкарства
56
194
6
Тернопільський національний економічний університет
284
186
6
Приазовський державний технічний університет
280
161
6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
23
124
6
Житомирський державний технологічний університет
100
119
6
Донецький державний університет управління
36
106
6
Харківський військовий університет
95
101
6
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
86
100
6
Українська інженерно-педагогічна академія
84
97
6
Одеська національна академія харчових технологій
60
95
6
Сумський національний аграрний університет
37
90
6
Житомирський державний університет імені Івана Франка
65
83
6
Національний університет водного господарства та природокористування
51
72
6
Міжнародний Соломонів університет
46
155
5
Українська медична стоматологічна академія
188
143
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
193
138
5
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
73
107
5
Національний гірничий університет України
358
96
5
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
110
80
5
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
111
78
5
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
155
76
5
Українська державна академія залізничного транспорту
59
75
5
Київський національний торговельно-економічний університет
57
73
5
Харківський національний економічний університет
42
69
5
Херсонський державний університет
66
66
5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
193
167
4
Луцький національний технічний університет
194
108
4
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
38
49
4
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
88
46
4
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
22
46
4
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова
23
43
4
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
22
42
4
Черкаський державний технологічний університет
48
41
4
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
39
65
3
Одеський національний морський університет
54
39
3
Київський славістичний університет
7
35
3
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
83
27
3
Чорноморський державний університет ім. П. Могили
25
23
3
Національний університет фізичного виховання і спорту України
17
22
3
Одеська національна морська академія
13
22
3
Харківський державний університет харчування та торгівлі
13
20
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
18
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
13
53
2
Дніпродзержинський державний технічний університет
85
18
2
Українська академія банківської справи Національного банку України
54
17
2
Мукачівський державний університет
22
11
2
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
31
8
2
Львівська комерційна академія
4
21
1
Національна академія державного управління при Президентові України
5
10
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
3
5
1
Чернігівський державний інституту економіки і управління
2
2
1
Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
8
1
1
Львівський державний університет фізичної культури
6
1
1
Університет економіки та права "Крок"
4
1
1
Національний університет "Одеська юридична академія"
4
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
2
1
1