Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 18 квітня 2014 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
11169
40351
65
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
6528
27886
50
Львівський національний університет імені Івана Франка
4638
18522
41
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2369
8844
40
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
4353
7657
35
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1748
5489
35
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
881
4069
33
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2563
6207
29
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1831
4864
28
Ужгородський національний університет
1412
4603
26
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
227
2038
26
Національний університет "Львівська політехніка"
2866
4756
25
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
405
1824
25
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1251
3205
22
Донецький національний університет
1396
2563
22
Український державний хіміко-технологічний університет
556
2396
22
Харківський національний університет радіоелектроніки
1414
1992
21
Сумський державний університет
836
3678
20
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
322
1538
20
Донецький національний технічний університет
972
1505
19
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
303
1206
18
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
581
1215
17
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
184
1002
17
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
436
1863
16
Дніпропетровська державна медична академія
231
1093
16
Севастопольський національний технічний університет
614
1094
15
Національний університет біоресурсів і природокористування України
367
919
14
Харківський національний медичний університет
177
493
14
Одеський національний політехнічний університет
580
744
13
Донбаська державна машинобудівна академія
242
925
12
Національний авіаційний університет
837
876
11
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
105
563
11
Одеський національний медичний університет
449
517
11
Національний транспортний університет
193
517
10
Національний університет харчових технологій
155
460
10
Національний фармацевтичний університет
338
415
10
Національний лісотехнічний університет України
69
323
10
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
155
309
10
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
74
282
10
Київський національний університет технологій і дизайну
161
964
9
Національна металургійна академія України
741
455
9
Запорізький національний технічний університет
381
410
9
Буковинський державний медичний університет
480
375
9
Запорізька державна інженерна академія
228
305
9
Одеський державний екологічний університет
72
255
9
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
101
208
9
Івано-Франківський національний медичний університет
51
290
8
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
113
288
8
Вінницький національний технічний університет
271
282
8
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
127
264
8
Одеська державна академія будівництва та архітектури
73
195
8
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
48
335
7
Чернігівський національний технологічний університет
147
278
7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
122
243
7
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
118
232
7
Київський національний університет будівництва та архітектури
285
224
7
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
99
180
7
Київська школа економіки
26
144
7
Харківська медична академія післядипломної освіти
32
274
6
Хмельницький національний університет
120
205
6
Запорізький національний університет
175
189
6
Українська академія друкарства
52
188
6
Тернопільський національний економічний університет
269
174
6
Приазовський державний технічний університет
239
147
6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
18
124
6
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького
58
123
6
Луганський державний медичний університет
55
118
6
Харківський військовий університет
96
100
6
Донецький державний університет управління
30
98
6
Українська інженерно-педагогічна академія
80
90
6
Одеська національна академія харчових технологій
58
88
6
Національний університет водного господарства та природокористування
49
67
6
Запорізький державний медичний університет
120
168
5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
193
158
5
Міжнародний Соломонів університет
46
152
5
Українська медична стоматологічна академія
188
137
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
193
129
5
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
67
100
5
Національний гірничий університет України
340
88
5
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
81
85
5
Сумський національний аграрний університет
32
82
5
Житомирський державний технологічний університет
75
75
5
Українська державна академія залізничного транспорту
58
72
5
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
150
71
5
Київський національний торговельно-економічний університет
48
71
5
Житомирський державний університет імені Івана Франка
60
69
5
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
96
65
5
Харківський національний економічний університет
31
63
5
Луцький національний технічний університет
165
93
4
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
88
70
4
Херсонський державний університет
58
57
4
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
23
46
4
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
22
42
4
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова
23
34
4
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
39
61
3
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
35
42
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
73
37
3
Черкаський державний технологічний університет
45
36
3
Київський славістичний університет
7
35
3
Одеський національний морський університет
51
29
3
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
83
24
3
Одеська національна морська академія
13
21
3
Харківський державний університет харчування та торгівлі
12
20
3
Національний університет фізичного виховання і спорту України
16
18
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
17
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
13
46
2
Дніпродзержинський державний технічний університет
83
16
2
Українська академія банківської справи Національного банку України
35
9
2
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
23
8
2
Львівська комерційна академія
4
21
1
Національна академія державного управління при Президентові України
4
10
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
3
5
1
Чернігівський державний інституту економіки і управління
2
2
1
Львівський державний університет фізичної культури
5
1
1
Чорноморський державний університет ім. П. Могили
4
1
1
Університет економіки та права "Крок"
4
1
1
Національний університет "Одеська юридична академія"
4
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
1
1
1