Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 27 січня 2014 року

п/п
 
1.
 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
     в т.ч. Кримська астрофізична обсерваторія
11739
827
46431
7813
67
42
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
6412
25465
49
Львівський національний університет імені Івана Франка
4548
17920
40
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2341
8628
39
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
4282
7358
34
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1821
5330
34
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
872
3937
33
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2531
5989
29
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1806
4724
28
Ужгородський національний університет
1390
4515
26
Національний університет "Львівська політехніка"
2790
4525
25
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
211
1869
25
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
400
1715
25
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1227
3074
22
Донецький національний університет
1380
2419
21
Український державний хіміко-технологічний університет
508
2205
21
Сумський державний університет
798
3644
20
Харківський національний університет радіоелектроніки
1369
1887
20
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
321
1476
20
Донецький національний технічний університет
954
1423
18
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
300
1169
18
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
173
950
17
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
419
1802
16
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
565
1160
16
Дніпропетровська державна медична академія
229
1023
16
Севастопольський національний технічний університет
602
1058
15
Національний університет біоресурсів і природокористування України
356
875
14
Харківський національний медичний університет
176
453
13
Донбаська державна машинобудівна академія
237
902
12
Одеський національний політехнічний університет
566
702
12
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
247
652
12
Національний авіаційний університет
762
813
11
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
105
551
11
Одеський національний медичний університет
449
508
11
Національний транспортний університет
194
491
10
Національний фармацевтичний університет
337
401
10
Національний лісотехнічний університет України
68
288
10
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
72
270
10
Київський національний університет технологій і дизайну
158
905
9
Національна металургійна академія України
733
443
9
Національний університет харчових технологій
149
439
9
Запорізький національний технічний університет
372
390
9
Буковинський державний медичний університет
469
358
9
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
156
288
9
Одеський державний екологічний університет
71
247
9
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
99
205
9
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
112
285
8
Вінницький національний технічний університет
255
263
8
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
118
237
8
Одеська державна академія будівництва та архітектури
70
188
8
Івано-Франківський національний медичний університет
51
271
7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
122
237
7
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
117
225
7
Чернігівський державний технологічний університет
107
224
7
Київський національний університет будівництва та архітектури
281
217
7
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
96
174
7
Київська школа економіки
26
135
7
Харківська медична академія післядипломної освіти
29
253
6
Хмельницький національний університет
109
187
6
Українська академія друкарства
51
186
6
Запорізький національний університет
173
183
6
Тернопільський національний економічний університет
252
153
6
Приазовський державний технічний університет
235
146
6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
16
117
6
Луганський державний медичний університет
53
110
6
Харківський військовий університет
96
100
6
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького
51
100
6
Донецький державний університет управління
26
94
6
Українська інженерно-педагогічна академія
79
87
6
Національний університет водного господарства та природокористування
46
64
6
Міжнародний Соломонів університет
46
151
5
Запорізький державний медичний університет
117
148
5
Українська медична стоматологічна академія
188
135
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
195
124
5
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
66
96
5
Національний гірничий університет України
260
82
5
Сумський національний аграрний університет
29
76
5
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
75
75
5
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
149
71
5
Українська державна академія залізничного транспорту
56
71
5
Київський національний торговельно-економічний університет
42
71
5
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
96
61
5
Харківський національний економічний університет
30
60
5
Житомирський державний технологічний університет
44
45
5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
192
153
4
Луцький національний технічний університет
153
90
4
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
78
67
4
Одеська національна академія харчових технологій
46
54
4
Житомирський державний університет імені Івана Франка
55
50
4
Херсонський державний університет
43
47
4
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова
23
30
4
Одеська державна академія холоду
6
29
4
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
39
59
3
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
23
40
3
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
32
36
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
73
35
3
Черкаський державний технологічний університет
43
35
3
Київський славістичний університет
6
35
3
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
14
29
3
Одеський національний морський університет
50
25
3
Одеська національна морська академія
14
21
3
Харківський державний університет харчування та торгівлі
12
18
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
17
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
13
38
2
Дніпродзержинський державний технічний університет
81
15
2
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
21
7
2
Львівська комерційна академія
4
18
1
Національна академія державного управління при Президентові України
4
10
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
3
4
1
Українська академія банківської справи Національного банку України
31
3
1
Львівський державний університет фізичної культури
5
1
1
Чорноморський державний університет ім. П. Могили
4
1
1
Університет економіки та права "Крок"
4
1
1
Національний університет "Одеська юридична академія"
4
1
1
Запорізька державна інженерна академія
3
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
1
1
1