Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 15 жовтня 2013 року

п/п
 
1.
 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
     в т.ч. Кримська астрофізична обсерваторія
11377
804
44050
7535
66
42
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
6238
24254
48
Львівський національний університет імені Івана Франка
4460
17170
39
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2305
8251
38
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1739
4959
33
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
4091
6922
32
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
867
3726
31
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2477
5751
29
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1759
4527
28
Ужгородський національний університет
1374
4357
25
Національний університет "Львівська політехніка"
2752
4229
24
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
386
1574
24
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
198
1690
23
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1182
2888
21
Донецький національний університет
1363
2347
21
Український державний хіміко-технологічний університет
458
1980
20
Харківський національний університет радіоелектроніки
1295
1761
20
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
304
1405
19
Сумський державний університет
722
1889
18
Донецький національний технічний університет
932
1397
18
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
279
1073
17
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
535
1063
16
Дніпропетровська державна медична академія
225
922
16
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
161
898
16
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
416
1672
15
Севастопольський національний технічний університет
566
972
14
Національний університет біоресурсів і природокористування України
338
823
13
Харківський національний медичний університет
174
433
13
Донбаська державна машинобудівна академія
233
863
12
Національний авіаційний університет
714
749
11
Одеський національний політехнічний університет
560
672
11
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
104
513
11
Одеський національний медичний університет
449
485
11
Національний транспортний університет
185
468
10
Національний фармацевтичний університет
331
386
10
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
72
257
10
Київський національний університет технологій і дизайну
148
831
9
Національна металургійна академія України
713
421
9
Національний університет харчових технологій
140
416
9
Запорізький національний технічний університет
361
367
9
Буковинський державний медичний університет
463
337
9
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
153
270
9
Національний лісотехнічний університет України
64
250
9
Одеський державний екологічний університет
71
242
9
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
96
197
9
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
112
282
8
Вінницький національний технічний університет
243
255
8
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
112
228
8
Одеська державна академія будівництва та архітектури
70
178
8
Івано-Франківський національний медичний університет
50
263
7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
121
227
7
Київський національний університет будівництва та архітектури
276
205
7
Чернігівський державний технологічний університет
102
205
7
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
55
126
7
Київська школа економіки
22
120
7
Харківська медична академія післядипломної освіти
28
233
6
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
104
211
6
Запорізький національний університет
167
177
6
Українська академія друкарства
48
173
6
Хмельницький національний університет
102
170
6
Тернопільський національний економічний університет
248
145
6
Приазовський державний технічний університет
230
142
6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
15
113
6
Луганський державний медичний університет
52
98
6
Харківський військовий університет
95
97
6
Донецький державний університет управління
25
90
6
Українська інженерно-педагогічна академія
77
83
6
Міжнародний Соломонів університет
46
148
5
Запорізький державний медичний університет
107
137
5
Українська медична стоматологічна академія
188
134
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
195
121
5
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
62
85
5
Національний гірничий університет України
256
80
5
Сумський національний аграрний університет
29
72
5
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
142
70
5
Київський національний торговельно-економічний університет
40
70
5
Українська державна академія залізничного транспорту
53
66
5
Національний університет водного господарства та природокористування
45
58
5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
192
149
4
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
71
63
4
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
91
60
4
Житомирський державний університет імені Івана Франка
55
50
4
Херсонський державний університет
38
47
4
Одеська національна академія харчових технологій
41
43
4
Житомирський державний технологічний університет
38
33
4
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
76
58
3
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
39
51
3
Луцький національний технічний університет
40
46
3
Черкаський державний технологічний університет
38
35
3
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
32
35
3
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
23
34
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
53
31
3
Одеська державна академія холоду
6
28
3
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
14
25
3
Одеський національний морський університет
48
23
3
Харківський національний економічний університет
13
20
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
17
3
Одеська національна морська академія
14
17
3
Харківський державний університет харчування та торгівлі
12
15
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
13
38
2
Київський славістичний університет
6
34
2
Київський міжнародний університет
21
10
2
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова
9
5
2
Львівська комерційна академія
3
18
1
Дніпродзержинський державний технічний університет
78
10
1
Національна академія державного управління при Президентові України
4
8
1
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
19
6
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
3
4
1
Українська академія банківської справи Національного банку України
24
1
1
Львівський державний університет фізичної культури
5
1
1
Чорноморський державний університет ім. П. Могили
4
1
1
Університет економіки та права "Крок"
4
1
1
Запорізька державна інженерна академія
3
1
1
Національний університет "Одеська юридична академія"
3
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
1
1
1