Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 26 червня 2013 року

п/п
 
1.
 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
     в т.ч. Кримська астрофізична обсерваторія
10947
789
40807
6271
64
38
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
6072
22974
47
Львівський національний університет імені Івана Франка
4304
16277
39
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2252
7800
37
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
3961
6597
32
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1685
4645
31
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
857
3492
30
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2424
5524
28
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1697
4235
28
Ужгородський національний університет
1357
4184
25
Національний університет "Львівська політехніка"
2598
4025
24
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
193
1555
23
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
374
1460
23
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1146
2747
20
Донецький національний університет
1328
2204
20
Український державний хіміко-технологічний університет
438
1854
19
Харківський національний університет радіоелектроніки
1264
1647
19
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
301
1330
19
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
181
1175
19
Сумський державний університет
695
1768
17
Донецький національний технічний університет
925
1276
17
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
268
1035
17
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
508
996
15
Дніпропетровська державна медична академія
220
824
15
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
412
1526
14
Севастопольський національний технічний університет
533
877
14
Національний університет біоресурсів і природокористування України
326
771
13
Донбаська державна машинобудівна академія
231
824
12
Харківський національний медичний університет
174
410
12
Одеський національний політехнічний університет
552
649
11
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
103
482
11
Одеський національний медичний університет
449
470
11
Національний авіаційний університет
677
692
10
Національний фармацевтичний університет
328
369
10
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
66
236
10
Київський національний університет технологій і дизайну
137
751
9
Національний транспортний університет
162
442
9
Національна металургійна академія України
692
391
9
Національний університет харчових технологій
134
389
9
Запорізький національний технічний університет
351
357
9
Буковинський державний медичний університет
458
314
9
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
150
248
9
Одеський державний екологічний університет
70
237
9
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
89
184
9
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
107
265
8
Вінницький національний технічний університет
233
242
8
Національний лісотехнічний університет України
62
218
8
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
107
197
8
Івано-Франківський національний медичний університет
50
253
7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
121
219
7
Чернігівський державний технологічний університет
101
203
7
Київський національний університет будівництва та архітектури
265
184
7
Одеська державна академія будівництва та архітектури
68
148
7
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
55
120
7
Київська школа економіки
22
107
7
Харківська медична академія післядипломної освіти
26
212
6
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
101
193
6
Запорізький національний університет
153
168
6
Українська академія друкарства
45
165
6
Хмельницький національний університет
97
149
6
Приазовський державний технічний університет
203
124
6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
14
103
6
Донецький державний університет управління
22
82
6
Українська інженерно-педагогічна академія
76
81
6
Міжнародний Соломонів університет
45
141
5
Запорізький державний медичний університет
105
122
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
195
116
5
Харківський військовий університет
95
92
5
Луганський державний медичний університет
49
76
5
Національний гірничий університет України
231
73
5
Київський національний торговельно-економічний університет
35
70
5
Сумський національний аграрний університет
29
68
5
Українська державна академія залізничного транспорту
49
64
5
Національний університет водного господарства та природокористування
41
51
5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
192
145
4
Українська медична стоматологічна академія
186
130
4
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
45
74
4
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
69
63
4
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
88
59
4
Житомирський державний університет імені Івана Франка
53
45
4
Херсонський державний університет
35
44
4
Одеська національна академія харчових технологій
37
37
4
Житомирський державний технологічний університет
36
26
4
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
69
54
3
Тернопільський національний економічний університет
196
48
3
Луцький національний технічний університет
40
45
3
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
39
44
3
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
69
35
3
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
29
34
3
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
21
31
3
Одеська державна академія холоду
6
28
3
Черкаський державний технологічний університет
33
24
3
Одеський національний морський університет
44
23
3
Харківський національний економічний університет
12
19
3
Одеська національна морська академія
14
17
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
16
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
12
35
2
Київський славістичний університет
6
33
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
48
26
2
Харківський державний університет харчування та торгівлі
12
13
2
Львівська комерційна академія
3
18
1
Дніпродзержинський державний технічний університет
75
9
1
Національна академія державного управління при Президентові України
4
7
1
Київський міжнародний університет
21
6
1
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
16
6
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
2
4
1
Українська академія банківської справи Національного банку України
23
1
1
Львівський державний університет фізичної культури
5
1
1
Університет економіки та права "Крок"
3
1
1
Запорізька державна інженерна академія
3
1
1
Національний університет "Одеська юридична академія"
2
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
1
1
1