Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 4 квітня 2013 року

п/п
 
1.
 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
     в т.ч. Кримська астрофізична обсерваторія
10757
778
39324
6869
62
40
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
5973
22274
47
Львівський національний університет імені Івана Франка
4248
15829
38
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2205
7482
36
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
3872
6377
31
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1646
4378
29
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
845
3335
29
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2395
5378
28
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1676
4083
27
Ужгородський національний університет
1343
4050
24
Національний університет "Львівська політехніка"
2541
3837
23
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
189
1457
22
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
365
1384
22
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1110
2584
20
Донецький національний університет
1307
2119
20
Український державний хіміко-технологічний університет
429
1752
19
Харківський національний університет радіоелектроніки
1244
1605
19
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
252
1095
18
Сумський державний університет
657
1710
17
Донецький національний технічний університет
874
1276
17
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
268
1000
17
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
156
876
16
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
494
944
15
Дніпропетровська державна медична академія
218
746
15
Волинський національний університет імені Лесі Українки
409
1452
14
Севастопольський національний технічний університет
526
842
14
Донбаська державна машинобудівна академія
228
807
12
Одеський національний політехнічний університет
545
617
11
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
103
466
11
Одеський національний медичний університет
448
448
11
Харківський національний медичний університет
172
343
11
Національний авіаційний університет
632
667
10
Національний університет біоресурсів і природокористування України
236
391
10
Національний фармацевтичний університет
321
345
10
Національний транспортний університет
154
418
9
Національна металургійна академія України
683
378
9
Національний університет харчових технологій
124
374
9
Буковинський державний медичний університет
457
287
9
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
150
236
9
Київський національний університет технологій і дизайну
119
692
8
Запорізький національний технічний університет
343
333
8
Одеський державний екологічний університет
66
228
8
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
60
184
8
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
88
173
8
Івано-Франківський національний медичний університет
50
250
7
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
107
243
7
Вінницький національний технічний університет
220
225
7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
120
212
7
Чернігівський державний технологічний університет
99
199
7
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
104
183
7
Київський національний університет будівництва та архітектури
257
173
7
Одеська державна академія будівництва та архітектури
66
140
7
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
53
114
7
Київська школа економіки
22
101
7
Харківська медична академія післядипломної освіти
26
194
6
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
96
184
6
Українська академія друкарства
44
164
6
Запорізький національний університет
147
159
6
Хмельницький національний університет
95
141
6
Приазовський державний технічний університет
193
121
6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
14
103
6
Українська інженерно-педагогічна академія
75
81
6
Міжнародний Соломонів університет
45
139
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
195
114
5
Запорізький державний медичний університет
102
109
5
Харківський військовий університет
95
87
5
Донецький державний університет управління
22
76
5
Національний гірничий університет України
223
71
5
Луганський державний медичний університет
45
69
5
Київський національний торговельно-економічний університет
26
66
5
Національний університет водного господарства та природокористування
40
47
5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
192
139
4
Українська медична стоматологічна академія
186
128
4
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
44
66
4
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
67
61
4
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
87
56
4
Херсонський державний університет
34
41
4
Житомирський державний університет імені Івана Франка
51
39
4
Одеська національна академія харчових технологій
32
37
4
Житомирський державний технологічний університет
34
26
4
Тернопільський національний економічний університет
193
47
3
Луцький національний технічний університет
40
43
3
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
68
35
3
Одеська державна академія холоду
6
28
3
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
20
24
3
Черкаський державний технологічний університет
32
23
3
Одеська національна морська академія
14
17
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
16
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
12
35
2
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
49
34
2
Київський славістичний університет
6
33
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
45
19
2
Одеський національний морський університет
39
19
2
Харківський національний економічний університет
8
12
2
Харківський державний університет харчування та торгівлі
11
11
2
Львівська комерційна академія
3
18
1
Дніпродзержинський державний технічний університет
74
9
1
Київський міжнародний університет
21
6
1
Національна академія державного управління при Президентові України
4
6
1
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
16
5
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
2
4
1
Українська академія банківської справи Національного банку України
15
1
1
Університет економіки та права "Крок"
3
1
1
Запорізька державна інженерна академія
3
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
1
1
1