Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
 • листопад 2012
 • липень 2012
 • квітень 2012
 • грудень 2011
 • жовтень 2011
 • липень 2011
 • грудень 2010
 • липень 2010
 • грудень 2009
 • червень 2009
 • січень 2009
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 12 листопада 2012 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9696
30490
56
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
5722
21098
45
Львівський національний університет імені Івана Франка
4122
14934
37
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2162
7059
34
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
3740
6040
31
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
839
3150
29
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2323
5109
27
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1594
3952
27
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1615
3873
26
Ужгородський національний університет
1319
3851
24
Національний університет "Львівська політехніка"
2465
3577
22
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
185
1333
22
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1090
2441
20
Донецький національний університет
1260
1980
20
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
355
1267
20
Харківський національний університет радіоелектроніки
1184
1513
19
Український державний хіміко-технологічний університет
415
1651
18
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
243
1001
18
Донецький національний технічний університет
840
1205
17
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
263
951
17
Сумський державний університет
592
1536
16
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
152
808
16
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
470
903
15
Дніпропетровська державна медична академія
213
626
15
Севастопольський національний технічний університет
502
836
14
Волинський національний університет імені Лесі Українки
396
1337
13
Харківський національний медичний університет
174
345
12
Донбаська державна машинобудівна академія
222
755
11
Одеський національний політехнічний університет
540
584
11
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
103
436
11
Національний авіаційний університет
605
626
10
Одеський національний медичний університет
448
431
10
Національний університет біоресурсів і природокористування України
237
379
10
Національний транспортний університет
153
406
9
Національна металургійна академія України
629
343
9
Національний фармацевтичний університет
319
327
9
Буковинський державний медичний університет
448
234
9
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
147
214
9
Київський національний університет технологій і дизайну
109
617
8
Національний університет харчових технологій
118
345
8
Запорізький національний технічний університет
332
317
8
Одеський державний екологічний університет
63
221
8
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
57
179
8
Івано-Франківський національний медичний університет
50
235
7
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
106
227
7
Вінницький національний технічний університет
214
210
7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
119
200
7
Чернігівський державний технологічний університет
94
194
7
Київський національний університет будівництва та архітектури
254
172
7
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
99
161
7
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
86
156
7
Одеська державна академія будівництва та архітектури
63
135
7
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
94
170
6
Харківська медична академія післядипломної освіти
26
169
6
Українська академія друкарства
43
158
6
Запорізький національний університет
144
156
6
Хмельницький національний університет
89
129
6
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
49
107
6
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
13
94
6
Київська школа економіки
20
84
6
Міжнародний Соломонів університет
45
137
5
Приазовський державний технічний університет
176
112
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
195
110
5
Харківський військовий університет
95
86
5
Українська інженерно-педагогічна академія
72
80
5
Донецький державний університет управління
20
72
5
Національний гірничий університет України
169
67
5
Луганський державний медичний університет
42
65
5
Національний університет водного господарства та природокористування
35
45
5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
192
130
4
Українська медична стоматологічна академія
185
124
4
Запорізький державний медичний університет
99
90
4
Київський національний торговельно-економічний університет
24
65
4
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
40
56
4
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
64
55
4
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
84
53
4
Одеська національна академія харчових технологій
31
36
4
Тернопільський національний економічний університет
190
47
3
Луцький національний технічний університет
40
40
3
Житомирський державний університет імені Івана Франка
47
33
3
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
65
30
3
Одеська державна академія холоду
6
28
3
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
21
27
3
Херсонський державний університет
30
26
3
Житомирський державний технологічний університет
31
19
3
Одеська національна морська академія
14
17
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
16
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
12
33
2
Київський славістичний університет
5
33
2
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
45
29
2
Черкаський державний технологічний університет
28
22
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
42
16
2
Одеський національний морський університет
34
15
2
Харківський державний університет харчування та торгівлі
12
12
2
Львівська комерційна академія
3
18
1
Дніпродзержинський державний технічний університет
71
8
1
Київський міжнародний університет
21
6
1
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
16
5
1
Національна академія державного управління при Президентові України
4
5
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
2
4
1
Українська академія банківської справи Національного банку України
11
1
1
Університет економіки та права "Крок"
3
1
1
Запорізька державна інженерна академія
3
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
2
1
1