Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
  • липень 2012
  • квітень 2012
  • грудень 2011
  • жовтень 2011
  • липень 2011
  • грудень 2010
  • липень 2010
  • грудень 2009
  • червень 2009
  • січень 2009
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 27 липня 2012 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9448
28944
55
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
5611
20029
45
Львівський національний університет імені Івана Франка
4019
14247
36
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2135
6776
34
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
3639
5847
31
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
832
2995
29
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1575
3793
27
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2269
4888
26
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1566
3662
25
Ужгородський національний університет
1300
3669
23
Національний університет "Львівська політехніка"
2407
3400
21
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
174
1248
21
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1055
2323
19
Донецький національний університет
1230
1878
19
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
347
1155
19
Харківський національний університет радіоелектроніки
1172
1464
18
Український державний хіміко-технологічний університет
404
1403
17
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
238
934
17
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
263
924
17
Донецький національний технічний університет
820
1127
16
Сумський державний університет
501
1333
15
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
452
861
15
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
148
735
15
Севастопольський національний технічний університет
492
806
14
Дніпропетровська державна медична академія
212
528
14
Волинський національний університет імені Лесі Українки
387
1256
13
Донбаська державна машинобудівна академія
218
728
11
Одеський національний політехнічний університет
532
559
11
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
102
413
11
Харківський національний медичний університет
174
326
11
Національний авіаційний університет
572
578
9
Одеський національний медичний університет
447
412
9
Національний університет біоресурсів і природокористування України
237
368
9
Національний транспортний університет
129
357
9
Національна металургійна академія України
615
332
9
Національний фармацевтичний університет
316
315
9
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
147
205
9
Київський національний університет технологій і дизайну
100
587
8
Національний університет харчових технологій
107
320
8
Запорізький національний технічний університет
316
283
8
Буковинський державний медичний університет
448
226
8
Одеський державний екологічний університет
63
216
8
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
57
172
8
Івано-Франківський національний медичний університет
50
227
7
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
105
215
7
Вінницький національний технічний університет
202
197
7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
121
190
7
Чернігівський державний технологічний університет
89
185
7
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
83
150
7
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
95
148
7
Одеська державна академія будівництва та архітектури
61
119
7
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
94
168
6
Київський національний університет будівництва та архітектури
251
165
6
Українська академія друкарства
40
151
6
Харківська медична академія післядипломної освіти
25
148
6
Запорізький національний університет
141
146
6
Хмельницький національний університет
84
120
6
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
45
103
6
Київська школа економіки
17
78
6
Міжнародний Соломонів університет
44
135
5
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини
195
105
5
Харківський військовий університет
95
85
5
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
12
83
5
Українська інженерно-педагогічна академія
70
77
5
Донецький державний університет управління
20
66
5
Національний гірничий університет України
90
65
5
Луганський державний медичний університет
38
60
5
Національний університет водного господарства та природокористування
33
45
5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
192
124
4
Українська медична стоматологічна академія
185
119
4
Запорізький державний медичний університет
96
86
4
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
84
52
4
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
60
51
4
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
40
48
4
Тернопільський національний економічний університет
184
44
3
Луцький національний технічний університет
39
39
3
Одеська національна академія харчових технологій
30
32
3
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
65
30
3
Житомирський державний університет імені Івана Франка
44
30
3
Одеська державна академія холоду
6
28
3
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
21
24
3
Приазовський державний технічний університет
109
22
3
Київський національний торговельно-економічний університет
11
21
3
Житомирський державний технологічний університет
27
18
3
Одеська національна морська академія
15
17
3
Білоцерківський національний аграрний університет
21
16
3
Київський славістичний університет
5
33
2
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
11
31
2
Херсонський державний університет
29
21
2
Черкаський державний технологічний університет
25
20
2
Одеський національний морський університет
33
16
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
38
15
2
Харківський державний університет харчування та торгівлі
11
12
2
Львівська комерційна академія
3
18
1
Дніпродзержинський державний технічний університет
59
6
1
Київський міжнародний університет
21
6
1
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
15
6
1
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
15
6
1
Національна академія державного управління при Президентові України
4
5
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
2
4
1
Українська академія банківської справи Національного банку України
7
1
1
Університет економіки та права "Крок"
3
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
2
1
1
Запорізька державна інженерна академія
2
1
1