Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
  • липень 2012
  • квітень 2012
  • грудень 2011
  • жовтень 2011
  • липень 2011
  • грудень 2010
  • липень 2010
  • грудень 2009
  • червень 2009
  • січень 2009
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 06 квітня 2012 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9227
27567
54
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
5615
19270
44
Львівський національний університет імені Івана Франка
3910
13607
35
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2105
6497
34
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
3520
5619
31
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
822
2791
28
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2227
4690
26
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
1538
3581
26
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
1504
3483
25
Ужгородський національний університет
1286
3549
22
Національний університет "Львівська політехніка"
2232
3201
21
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
162
1160
21
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1028
2162
19
Донецький національний університет
1198
1803
19
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
335
1044
19
Харківський національний університет радіоелектроніки
993
1361
17
Український державний хіміко-технологічний університет
396
1302
16
Донецький національний технічний університет
812
1080
16
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
233
899
16
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
259
894
16
Сумський державний університет
483
1272
15
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
438
829
15
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
134
696
15
Севастопольський національний технічний університет
479
754
14
Волинський національний університет імені Лесі Українки
373
1219
13
Дніпропетровська державна медична академія
209
439
13
Донбаська державна машинобудівна академія
215
696
11
Одеський національний політехнічний університет
516
533
11
Харківський національний медичний університет
173
314
11
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
102
388
10
Національний університет біоресурсів і природокористування України
238
366
10
Національний авіаційний університет
546
537
9
Одеський державний медичний університет
449
405
9
Національний транспортний університет
130
364
9
Національний фармацевтичний університет
317
302
9
Київський національний університет технологій і дизайну
102
541
8
Національна металургійна академія України
605
312
8
Буковинський державний медичний університет
449
209
8
Одеський державний екологічний університет
63
205
8
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
146
191
8
Національний університет харчових технологій
101
291
7
Івано-Франківський державний медичний університет
50
215
7
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
103
202
7
Вінницький національний технічний університет
189
184
7
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
121
179
7
Чернігівський державний технологічний університет
87
174
7
Одеська державна академія будівництва та архітектури
59
116
7
Запорізький національний технічний університет
210
158
6
Київський національний університет будівництва та архітектури
252
155
6
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
88
155
6
Українська академія друкарства
38
148
6
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
93
137
6
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
79
132
6
Харківська медична академія післядипломної освіти
24
126
6
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
45
98
6
Київська школа економіки
17
69
6
Запорізький національний університет
133
131
5
Міжнародний Соломонів університет
44
129
5
Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини
200
102
5
Донбаська державна академія будівництва і архітектури
11
83
5
Харківський військовий університет
94
82
5
Українська інженерно-педагогічна академія
65
75
5
Національний гірничий університет України
59
65
5
Луганський державний медичний університет
38
57
5
Донецький державний університет управління
19
55
5
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
192
118
4
Українська медична стоматологічна академія
182
117
4
Запорізький державний медичний університет
96
83
4
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
72
51
4
Хмельницький національний університет
38
50
4
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
51
46
4
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
37
46
4
Національний університет водного господарства та природокористування
28
41
4
Тернопільський національний економічний університет
167
38
3
Одеська національна академія харчових технологій
29
30
3
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
64
29
3
Одеська державна академія холоду
6
28
3
Луцький національний технічний університет
38
27
3
Київський національний торговельно-економічний університет
10
21
3
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
20
20
3
Білоцерківський державний аграрний університет
21
16
3
Одеська національна морська академія
16
16
3
Київський славістичний університет
5
32
2
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
10
30
2
Черкаський державний технологічний університет
21
19
2
Херсонський державний університет
26
15
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
34
13
2
Одеський національний морський університет
28
13
2
Львівська комерційна академія
3
18
1
Київський міжнародний університет
21
6
1
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
15
6
1
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
14
6
1
Національна академія державного управління при Президентові України
4
5
1
Дніпродзержинський державний технічний університет
47
3
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
2
3
1
Університет економіки та права "Крок"
3
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
2
1
1