Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг вищих навчальних закладів України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Для отримання інформації для рейтингу був використаний пошуковий інтерфейс Scopus Affiliation Search.
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими Affiliation ID (обліковими записами) установ. Для установ, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AF-ID("Taurida National V.I. Vernadsky University" 60004002), AF-ID("Vernadskiy Tavricheskiy National University" 60070093) та AF-ID("Frunze State University Simferopol" 60085075) для Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського) наведені зведені дані за всіма Affiliation ID установи (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації назв установ враховані).

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності установ).

Установи у рейтингу впорядковані за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України
Провідні університети України
та держав-сусідів

Примітка: Для зміни параметру сортування натисніть на на заголовок однієї з цифрових колонок таблиці.

Дані станом на 16 липня 2015 року

п/п
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Установа Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
12416
49991
70
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
7117
31308
54
Львівський національний університет імені Івана Франка
4976
21899
44
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2508
10490
44
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2186
7336
42
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
4817
9369
37
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
906
4780
35
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2728
7337
32
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
2021
5932
31
Національний університет "Львівська політехніка"
3142
5931
29
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
308
2716
28
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
472
2339
28
Ужгородський національний університет
1498
5273
27
Донецький національний університет
1530
3116
25
Сумський державний університет
1123
5102
24
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
342
1858
24
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1325
3865
23
Український державний хіміко-технологічний університет
607
2837
23
Харківський національний університет радіоелектроніки
1567
2340
22
Донецький національний технічний університет
1028
1697
20
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
318
1468
20
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
674
1578
19
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
213
1259
19
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
435
2460
18
Севастопольський національний технічний університет
648
1367
17
Дніпропетровська державна медична академія
238
1467
16
Харківський національний медичний університет
222
738
16
Національний університет біоресурсів і природокористування України
428
1194
15
Одеський національний політехнічний університет
613
892
14
Донбаська державна машинобудівна академія
284
1174
13
Національний авіаційний університет
986
1154
13
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
328
711
12
Одеський національний медичний університет
449
622
12
Київський національний університет технологій і дизайну
181
1248
11
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
105
627
11
Національний університет харчових технологій
193
600
11
Національний транспортний університет
200
572
11
Національний лісотехнічний університет України
87
504
11
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
167
395
11
Національна металургійна академія України
797
577
10
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
274
537
10
Запорізький національний технічний університет
425
506
10
Національний фармацевтичний університет
342
495
10
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
133
370
10
Одеський державний екологічний університет
84
306
10
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
75
300
10
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
115
268
10
Буковинський державний медичний університет
511
417
9
Чернігівський національний технологічний університет
161
351
9
Запорізька державна інженерна академія
238
348
9
Івано-Франківський національний медичний університет
48
326
9
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького
83
251
9
Київська школа економіки
36
209
9
Криворізький національний університет
113
145
9
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
57
438
8
Київський національний університет будівництва та архітектури
312
322
8
Вінницький національний технічний університет
293
313
8
Хмельницький національний університет
144
291
8
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
128
290
8
Луганський державний медичний університет
64
251
8
Одеська державна академія будівництва та архітектури
79
240
8
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
130
236
8
Запорізький державний медичний університет
149
296
7
Запорізький національний університет
197
230
7
Житомирський державний технологічний університет
109
156
7
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
97
133
7
Донецький державний університет управління
42
130
7
Харківська медична академія післядипломної освіти
45
373
6
Тернопільський національний економічний університет
293
215
6
Українська академія друкарства
57
207
6
Приазовський державний технічний університет
305
183
6
Луцький національний технічний університет
222
146
6
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
76
136
6
Донбаська державна академія будівництва і архітектури
26
134
6
Одеська національна академія харчових технологій
78
115
6
Харківський військовий університет
95
110
6
Українська інженерно-педагогічна академія
98
107
6
Сумський національний аграрний університет
42
107
6
Житомирський державний університет імені Івана Франка
90
105
6
Національний університет водного господарства та природокористування
56
90
6
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
125
89
6
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
36
71
6
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
25
69
6
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
182
190
5
Міжнародний Соломонів університет
47
160
5
Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини
187
158
5
Українська медична стоматологічна академія
187
155
5
Національний гірничий університет України
421
115
5
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
114
100
5
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
161
97
5
Українська державна академія залізничного транспорту
65
88
5
Київський національний торговельно-економічний університет
73
87
5
Херсонський державний університет
91
84
5
Харківський національний економічний університет
55
71
5
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
106
62
4
Одеський національний морський університет
61
56
4
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
38
54
4
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
23
47
4
Черкаський державний технологічний університет
54
46
4
Національний університет фізичного виховання і спорту України
18
29
4
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
39
73
3
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
13
66
3
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
86
41
3
Київський славістичний університет
7
35
3
Чорноморський державний університет ім. П. Могили
32
30
3
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)
22
25
3
Одеська національна морська академія
13
22
3
Харківський державний університет харчування та торгівлі
15
20
3
Білоцерківський державний аграрний університет
21
18
3
Українська академія банківської справи Національного банку України
64
26
2
Дніпродзержинський державний технічний університет
89
21
2
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
45
17
2
Мукачівський державний університет
23
12
2
Львівська комерційна академія
4
22
1
Національна академія державного управління при Президентові України
5
12
1
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
9
5
1
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
4
5
1
Львівський державний університет фізичної культури
16
3
1
Уманський національний університет садівництва
18
2
1
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
12
2
1
Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля
8
2
1
Університет економіки та права "Крок"
4
2
1
Національний університет "Одеська юридична академія"
4
1
1
Харківський національний університет внутрішніх справ
3
1
1