Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 23 березня 2015 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 368 6959 35
2. Обросова І.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 3303 35
3. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 3435 31
4. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 194 1422 31
5. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
242 3322 29
6. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 171 2605 29
7. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
196 2429 29
8. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 130 4060 28
9. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 293 3552 28
10. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 122 3395 28
11. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
168 2347 27
12. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
138 1751 27
13. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 71 2890 26
14. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1879 26
15. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
672 2664 25
16. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
138 1570 25
17. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 88 13529 24
18. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 121 1828 24
19. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 144 1761 24
20. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 141 1285 24
21. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 228 3715 23
22. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 208 1716 23
23. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 221 1492 23
24. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 96 930 23
25. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 307 4331 22
26. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2481 22
27. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 162 1739 22
28. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
201 1680 22
29. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 234 1579 22
30. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 183 1514 22
31. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 248 2473 21
32. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 213 1931 21
33. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 251 1738 21
34. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 188 1653 21
35. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
188 1590 21
36. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 180 1590 21
37. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 250 1568 21
38. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 49 2105 20
39. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 178 1810 20
40. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 104 1543 20
41. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 84 1517 20
42. Зінов'єв М.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 77 1496 20
43. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
180 1483 20
44. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 50 1464 20
45. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 213 1360 20
46. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 176 1341 20
47. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 96 1300 20
48. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 174 1217 20
49. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
115 1069 20
50. Сорокін П.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 169 3908 19
51. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
46 3314 19
52. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 129 3225 19
53. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 129 2566 19
54. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 1864 19
55. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 300 1732 19
56. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 114 1729 19
57. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 77 1721 19
58. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 303 1590 19
59. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 599 1534 19
60. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 315 1515 19
61. Мартинов Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 116 1496 19
62. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 128 1282 19
63. Алькін А.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 88 1276 19
64. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 192 1246 19
65. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 124 1172 19
66. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 96 1016 19
67. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
71 941 19
68. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 99 2395 18
69. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 187 1965 18
70. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1814 18
71. Довбня А.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 417 1561 18
72. Ранюк Ю.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 245 1523 18
73. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 244 1516 18
74. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 186 1468 18
75. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 161 1328 18
76. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 154 1229 18
77. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 55 1229 18
78. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1139 18
79. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 69 1058 18
80. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 1018 18
81. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
71 966 18
82. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 79 921 18
83. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 173 866 18
84. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 127 781 18
85. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
174 3087 17
86. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 72 2426 17
87. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
54 1772 17
88. Шаповал І.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 237 1460 17
89. Шевченко О.С. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 176 1361 17
90. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 207 1344 17
91. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 217 1235 17
92. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 153 1186 17
93. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 168 1171 17
94. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 79 1099 17
95. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 104 1057 17
96. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 105 893 17
97. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 112 837 17
98. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 113 751 17
99. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 61 717 17
100. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 52 1443 16