Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 24 лютого 2015 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 364 6804 35
2. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 3354 30
3. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 171 2581 29
4. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
196 2414 29
5. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 193 1363 29
6. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 130 4013 28
7. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 290 3535 28
8. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 122 3376 28
9. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
242 3222 27
10. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
137 1738 27
11. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 71 2872 26
12. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
168 2326 26
13. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1861 26
14. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
671 2623 25
15. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
137 1564 25
16. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 88 13313 24
17. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 121 1802 24
18. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 144 1750 24
19. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 228 3678 23
20. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 208 1714 23
21. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 220 1478 23
22. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 140 1264 23
23. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 96 926 23
24. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 305 4244 22
25. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2471 22
26. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 162 1721 22
27. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 181 1671 22
28. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 233 1563 22
29. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 183 1503 22
30. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 248 2455 21
31. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 211 1903 21
32. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 251 1732 21
33. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
201 1647 21
34. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 187 1638 21
35. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 49 2092 20
36. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 177 1774 20
37. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
186 1554 20
38. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 102 1540 20
39. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 248 1536 20
40. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 84 1514 20
41. Зінов'єв М.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 77 1479 20
42. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
180 1474 20
43. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 50 1460 20
44. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 213 1354 20
45. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 174 1330 20
46. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 96 1271 20
47. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 173 1209 20
48. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
42 3251 19
49. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 128 3200 19
50. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 129 2535 19
51. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 1860 19
52. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 112 1708 19
53. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1707 19
54. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 297 1678 19
55. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 302 1571 19
56. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 599 1531 19
57. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 315 1501 19
58. Мартинов Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 116 1479 19
59. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 127 1275 19
60. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 188 1220 19
61. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 121 1163 19
62. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
113 1060 19
63. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 95 1000 19
64. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
71 939 19
65. Сорокін П.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 165 3797 18
66. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 99 2378 18
67. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 187 1956 18
68. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1804 18
69. Довбня А.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 414 1506 18
70. Ранюк Ю.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 242 1469 18
71. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 241 1462 18
72. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 186 1424 18
73. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 159 1303 18
74. Альків А. О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 87 1259 18
75. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 154 1217 18
76. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 55 1193 18
77. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1137 18
78. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 69 1049 18
79. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 1011 18
80. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
70 947 18
81. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 172 861 18
82. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
174 3036 17
83. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 72 2404 17
84. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
54 1763 17
85. Шаповал І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 234 1406 17
86. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 207 1341 17
87. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 217 1224 17
88. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 150 1173 17
89. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 168 1162 17
90. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 79 1096 17
91. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 104 1025 17
92. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 79 904 17
93. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 105 888 17
94. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 112 834 17
95. Ярмолюк С. М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 127 773 17
96. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 111 750 17
97. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 51 1437 16
98. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
69 1404 16
99. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 86 1212 16
100. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 219 1128 16