Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 27 січня 2015 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 352 6182 33
2. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 3342 30
3. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 169 2543 29
4. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
196 2402 29
5. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 193 1328 29
6. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 129 3793 28
7. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 289 3516 28
8. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 122 3364 28
9. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
240 3207 27
10. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
137 1714 27
11. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
168 2295 26
12. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1848 26
13. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 71 2698 25
14. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
136 1554 25
15. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 88 13014 24
16. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
665 2576 24
17. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 144 1733 24
18. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 121 1724 24
19. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 228 3654 23
20. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 208 1693 23
21. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 218 1458 23
22. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 140 1246 23
23. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 96 922 23
24. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 162 1695 22
25. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 181 1642 22
26. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 231 1539 22
27. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 183 1484 22
28. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 305 4058 21
29. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 248 2384 21
30. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2377 21
31. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 210 1743 21
32. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 251 1679 21
33. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 187 1583 21
34. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
201 1562 21
35. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 102 1535 20
36. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 245 1509 20
37. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 84 1492 20
38. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
180 1469 20
39. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 47 1451 20
40. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 213 1340 20
41. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 174 1292 20
42. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 173 1198 20
43. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 128 3186 19
44. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 128 2495 19
45. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 49 1945 19
46. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 1855 19
47. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 177 1690 19
48. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1688 19
49. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 122 1685 19
50. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 292 1561 19
51. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 599 1528 19
52. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 127 1267 19
53. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 96 1216 19
54. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 122 1156 19
55. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
113 1049 19
56. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
71 917 19
57. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
41 3160 18
58. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 99 2351 18
59. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 187 1931 18
60. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1797 18
61. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 301 1546 18
62. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 315 1481 18
63. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
185 1429 18
64. Зінов'єв М.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 77 1331 18
65. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 188 1203 18
66. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 158 1188 18
67. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1131 18
68. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 55 1069 18
69. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 69 1025 18
70. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 1009 18
71. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 94 987 18
72. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
69 925 18
73. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 171 853 18
74. Сорокін П.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 153 3568 17
75. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
173 2991 17
76. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
54 1756 17
77. Довбня А.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 408 1395 17
78. Шаповал І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 239 1361 17
79. Ранюк Ю.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 236 1361 17
80. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 236 1354 17
81. Мартинов Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 116 1337 17
82. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 186 1327 17
83. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 216 1203 17
84. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 153 1169 17
85. Альків А. О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 86 1116 17
86. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 78 1088 17
87. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 149 1041 17
88. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 103 1021 17
89. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 105 881 17
90. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 79 881 17
91. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 112 824 17
92. Ярмолюк С. М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 126 758 17
93. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 111 741 17
94. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 72 2199 16
95. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 51 1430 16
96. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
69 1403 16
97. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 207 1329 16
98. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1176 16
99. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 176 1109 16
100. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 49 1106 16