Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 26 грудня 2014 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гут І.Т. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
148 7686 41
2. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 340 6025 33
3. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 3275 29
4. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
195 2386 29
5. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 193 1326 29
6. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 289 3486 28
7. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 122 3358 28
8. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 167 2425 28
9. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 129 3761 27
10. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
240 3148 27
11. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
137 1686 27
12. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
166 2278 26
13. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1826 26
14. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 71 2687 25
15. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
135 1548 25
16. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 88 12764 24
17. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
659 2564 24
18. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 121 1720 24
19. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 144 1716 24
20. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 227 3640 23
21. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 207 1665 23
22. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 218 1446 23
23. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 140 1246 23
24. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 96 920 23
25. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 162 1682 22
26. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 180 1624 22
27. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 230 1526 22
28. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 182 1470 22
29. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 289 3976 21
30. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2373 21
31. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 205 1722 21
32. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 251 1673 21
33. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 187 1573 21
34. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
201 1544 21
35. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 247 2373 20
36. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 102 1523 20
37. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 244 1494 20
38. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 84 1465 20
39. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
180 1456 20
40. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 46 1437 20
41. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 213 1328 20
42. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 173 1287 20
43. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 128 3169 19
44. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 126 2471 19
45. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 49 1940 19
46. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 1845 19
47. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1680 19
48. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 109 1667 19
49. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 177 1661 19
50. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 599 1515 19
51. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 127 1254 19
52. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 96 1205 19
53. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 172 1187 19
54. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 122 1144 19
55. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
111 1044 19
56. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
70 910 19
57. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
42 3081 18
58. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 99 2334 18
59. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1922 18
60. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1787 18
61. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 297 1559 18
62. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 282 1522 18
63. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 315 1466 18
64. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
184 1404 18
65. Зінов'єв М.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 77 1317 18
66. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 187 1179 18
67. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1122 18
68. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 69 1016 18
69. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 1006 18
70. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 93 973 18
71. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
69 921 18
72. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 171 842 18
73. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
172 2944 17
74. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
54 1746 17
75. Довбня А.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 398 1356 17
76. Шаповал І.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 229 1323 17
77. Ранюк Ю.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 226 1323 17
78. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 226 1316 17
79. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 186 1294 17
80. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 157 1168 17
81. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 153 1158 17
82. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 78 1088 17
83. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 53 1038 17
84. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 148 1030 17
85. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 103 1002 17
86. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 105 876 17
87. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 79 872 17
88. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 112 823 17
89. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 111 737 17
90. Сорокін П.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 141 3463 16
91. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 72 2185 16
92. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 51 1425 16
93. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
69 1397 16
94. Мартинов Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 116 1323 16
95. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 207 1317 16
96. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 216 1188 16
97. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1164 16
98. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 167 1103 16
99. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 49 1100 16
100. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 140 989 16