Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 14 листопада 2014 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гут І.Т. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
148 7523 40
2. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 331 5785 32
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
194 2344 29
4. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 191 1308 29
5. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 288 3429 28
6. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 121 3339 28
7. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 166 2342 28
8. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 129 3690 27
9. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
239 2655 27
10. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 2537 26
11. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1817 26
12. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
137 1629 26
13. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 68 2668 25
14. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
166 2257 25
15. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
133 1519 25
16. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
657 2520 24
17. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 120 1700 24
18. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 144 1691 24
19. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 88 12415 23
20. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 227 3478 23
21. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 140 1239 23
22. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 161 1659 22
23. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 206 1651 22
24. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 178 1573 22
25. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 229 1507 22
26. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 218 1402 22
27. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 95 904 22
28. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 289 3787 21
29. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2349 21
30. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 251 1657 21
31. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 186 1545 21
32. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
200 1483 21
33. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 181 1452 21
34. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 247 2349 20
35. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 101 1506 20
36. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 84 1455 20
37. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 244 1450 20
38. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
180 1420 20
39. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 46 1416 20
40. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 213 1303 20
41. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 128 3145 19
42. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 124 2452 19
43. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 48 1925 19
44. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 1830 19
45. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 75 1665 19
46. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 197 1586 19
47. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 598 1495 19
48. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 173 1253 19
49. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 126 1244 19
50. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 91 1177 19
51. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 171 1170 19
52. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 121 1114 19
53. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
111 1028 19
54. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
70 901 19
55. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
41 2967 18
56. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1766 18
57. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 108 1644 18
58. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 177 1605 18
59. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 296 1494 18
60. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 315 1443 18
61. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 274 1412 18
62. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
181 1382 18
63. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1117 18
64. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 997 18
65. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 93 962 18
66. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
69 912 18
67. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 171 834 18
68. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 99 2302 17
69. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1827 17
70. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
54 1728 17
71. Довбня А.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 389 1248 17
72. Зінов'єв М.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 75 1231 17
73. Шаповал І.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 221 1216 17
74. Ранюк Ю.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 218 1216 17
75. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 218 1210 17
76. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 185 1203 17
77. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 151 1153 17
78. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 154 1150 17
79. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 184 1141 17
80. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 78 1078 17
81. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 146 1016 17
82. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 53 1015 17
83. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 69 1008 17
84. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 104 869 17
85. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 79 863 17
86. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 111 811 17
87. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 730 17
88. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
171 2877 16
89. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 71 2157 16
90. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 50 1412 16
91. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
69 1390 16
92. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 206 1291 16
93. Мартинов Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 116 1236 16
94. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 215 1164 16
95. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1131 16
96. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 167 1089 16
97. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 49 1084 16
98. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 106 885 16
99. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка 98 847 16
100. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 57 837 16