Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 9 жовтня 2014 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гут І.Т. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
147 7500 40
2. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 324 5651 32
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
193 2334 29
4. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 191 1307 29
5. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 287 3386 28
6. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 128 3660 27
7. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 120 3308 27
8. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
239 2642 27
9. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 164 2314 27
10. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 2527 26
11. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1807 26
12. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
137 1617 26
13. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 67 2644 25
14. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
165 2233 25
15. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
132 1506 25
16. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
654 2477 24
17. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 120 1696 24
18. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 144 1689 24
19. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 88 12115 23
20. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 227 3472 23
21. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 140 1238 23
22. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 206 1643 22
23. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 228 1499 22
24. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 218 1391 22
25. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 95 896 22
26. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 284 3714 21
27. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2334 21
28. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 251 1651 21
29. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 160 1649 21
30. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 181 1446 21
31. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 176 1544 21
32. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 186 1525 21
33. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 247 2325 20
34. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 101 1490 20
35. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 83 1449 20
36. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 243 1426 20
37. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 46 1407 20
38. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
178 1373 20
39. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 213 1294 20
40. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 124 2413 19
41. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 48 1913 19
42. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 107 1824 19
43. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 75 1649 19
44. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 598 1494 19
45. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
198 1441 19
46. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 172 1241 19
47. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 126 1233 19
48. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 171 1170 19
49. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 91 1150 19
50. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 119 1100 19
51. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
110 1016 19
52. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
70 895 19
53. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 128 3121 18
54. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1753 18
55. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 106 1558 18
56. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 177 1599 18
57. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 193 1561 18
58. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 294 1470 18
59. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 315 1437 18
60. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 262 1380 18
61. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
179 1350 18
62. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1113 18
63. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 49 989 18
64. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 93 957 18
65. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
69 906 18
66. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 170 820 18
67. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
41 2891 17
68. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 99 2290 17
69. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1823 17
70. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
54 1715 17
71. Довбня А.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 373 1214 17
72. Зінов'єв М.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 74 1211 17
73. Ранюк Ю.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 206 1184 17
74. Шаповал І.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 208 1183 17
75. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 206 1179 17
76. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 185 1176 17
77. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 1450 1138 17
78. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 153 1121 17
79. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 179 1112 17
80. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 78 1068 17
81. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 146 1002 17
82. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 69 998 17
83. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 53 998 17
84. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 104 869 17
85. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 78 860 17
86. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 111 810 17
87. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 729 17
88. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
171 2821 16
89. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 70 2145 16
90. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 50 1406 16
91. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
68 1388 16
92. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 205 1279 16
93. Мартинов Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 116 1214 16
94. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 214 1141 16
95. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1101 16
96. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 49 1075 16
97. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 167 1073 16
98. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 106 884 16
99. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка 98 838 16
100. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 57 830 16