Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 9 липня 2014 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гут І.Т. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
142 7433 40
2. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 308 5331 31
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
191 2293 29
4. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 284 3298 28
5. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 187 1288 28
6. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 126 3607 27
7. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 120 3263 27
8. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
239 2601 27
9. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 166 2254 27
10. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
133 1584 26
11. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 63 2590 25
12. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 2503 25
13. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
162 2177 25
14. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1773 25
15. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
131 1479 25
16. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
647 2356 24
17. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 143 1675 24
18. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 225 3426 23
19. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 120 1672 23
20. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 140 1237 23
20. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 82 11364 22
21. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 206 1617 22
22. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 228 1439 22
23. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 214 1356 22
24. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 95 881 22
25. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 277 3468 21
26. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2296 21
27. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 245 1643 21
28. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 157 1609 21
29. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 184 1490 21
30. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 169 1366 21
31. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 246 2290 20
32. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 79 1415 20
33. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 174 1397 20
34. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 46 1392 20
35. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 232 1357 20
36. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 213 1259 20
37. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 48 1875 19
38. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 109 1803 19
39. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 75 1611 19
40. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 594 1481 19
41. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 101 1424 19
42. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
197 1379 19
43. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
175 1336 19
44. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 171 1228 19
45. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 151 1142 19
46. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
109 982 19
47. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 128 3062 18
48. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 121 2324 18
49. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1742 18
50. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 177 1585 18
51. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 106 1558 18
52. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 186 1484 18
53. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
172 1277 18
54. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 124 1226 18
55. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 88 1107 18
56. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1083 18
57. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 98 1065 18
58. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 49 964 18
59. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 91 903 18
60. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
67 880 18
61. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
70 868 18
62. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 167 799 18
63. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
168 2741 17
64. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 100 2222 17
65. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
54 1704 17
66. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 283 1427 17
67. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 315 1338 17
68. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 249 1282 17
69. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 148 1108 17
70. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 143 1040 17
71. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 175 1018 17
72. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 67 979 17
73. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 52 961 17
74. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 102 861 17
75. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 77 838 17
76. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 111 795 17
77. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
36 2695 16
78. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 70 2107 16
79. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1803 16
80. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 45 1383 16
81. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
68 1377 16
82. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 203 1247 16
83. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1101 16
84. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 162 1062 16
85. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 49 1050 16
86. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 78 1046 16
87. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 141 939 16
88. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 106 872 16
89. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 57 809 16
90. Привалко В.П. Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України 211 782 16
91. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 707 16
92. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 121 700 16
93. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 62 1186 15
94. Зінов'єв М.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 69 1139 15
95. Довбня А.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 357 1110 15
96. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 209 1107 15
97. Ранюк Ю.М. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 192 1087 15
98. Шаповал І.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 193 1086 15
99. Охріменко О.Ю. Інститут ядерних досліджень НАН України 192 1082 15
100. Яковенко В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 182 1082 15