Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 6 березня 2014 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гут І.Т. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
141 7274 40
2. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 286 4630 30
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
188 2222 28
4. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 184 1234 28
5. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 124 3467 27
6. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 119 3169 27
7. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 282 3147 27
8. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
239 2566 26
9. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 165 2130 26
10. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
129 1519 26
11. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 2441 25
12. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
89 1725 25
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
129 1428 25
14. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 61 2490 24
15. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
158 2092 24
16. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 142 1641 24
17. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
628 2193 23
18. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 118 1566 23
19. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 136 1218 23
20. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 81 9946 22
21. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 220 3276 22
22. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 212 1305 22
23. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2254 21
24. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 243 1601 21
25. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 204 1565 21
26. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 155 1511 21
27. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 223 1368 21
28. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 154 1321 21
29. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 95 861 21
30. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 267 3007 20
31. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 181 1432 20
32. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 79 1374 20
33. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 43 1360 20
34. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 245 2199 19
35. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 46 1807 19
36. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 108 1746 19
37. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 594 1450 19
38. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1374 19
39. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 224 1272 19
40. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 167 1232 19
41. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 169 1208 19
42. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 211 1183 19
43. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 162 1079 19
44. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
107 931 19
45. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 127 2994 18
46. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 119 2193 18
47. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1708 18
48. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 174 1544 18
49. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 81 1544 18
50. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 179 1322 18
51. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
194 1280 18
52. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
173 1273 18
53. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 119 1173 18
54. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 87 1053 18
55. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1039 18
56. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 96 1036 18
57. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
69 844 18
58. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
66 839 18
59. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
165 2523 17
60. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 98 2103 17
61. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
53 1670 17
62. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 102 1427 17
63. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 278 1330 17
64. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 314 1271 17
65. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
167 1169 17
66. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 146 1068 17
67. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 67 950 17
68. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 49 934 17
69. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 87 836 17
70. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 110 769 17
71. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 163 763 17
72. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
35 2377 16
73. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 69 2046 16
74. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1789 16
75. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
67 1352 16
76. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 45 1333 16
77. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1185 16
78. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1063 16
79. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 219 1060 16
80. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 156 1023 16
81. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 49 1018 16
82. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 78 991 16
83. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 139 960 16
84. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 170 949 16
85. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 123 886 16
86. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 53 854 16
87. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 105 854 16
88. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 102 832 16
89. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 77 783 16
90. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 111 697 16
91. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 118 659 16
92. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 60 1143 15
93. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 206 1054 15
94. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 75 900 15
95. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 140 894 15
96. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 85 793 15
97. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 99 792 15
98. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 80 791 15
99. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 56 778 15
100. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 767 15