Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 7 лютого 2014 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гут І.Т. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
141 7237 40
2. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 281 4441 30
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 119 3150 27
4. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 280 3113 27
5. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
188 2088 27
6. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 124 3436 26
7. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
239 2557 26
8. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
127 1493 26
9. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 427 2429 25
10. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 165 2084 25
11. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
92 1723 25
12. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
129 1417 25
13. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 181 1047 25
14. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 60 2463 24
15. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
156 2062 24
16. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 142 1626 24
17. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 80 9526 22
18. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 218 3239 22
19. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
622 2152 22
20. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 211 1288 22
21. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 134 1140 22
22. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 94 849 22
23. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2236 21
24. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 243 1593 21
25. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 204 1534 21
26. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 118 1504 21
27. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 155 1499 21
28. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 220 1355 21
29. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 181 1419 20
30. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 43 1354 20
31. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 79 1350 20
32. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 153 1310 20
33. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 267 2913 19
34. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 245 2187 19
35. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 46 1790 19
36. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 108 1737 19
37. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 594 1445 19
38. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1364 19
39. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 221 1251 19
40. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 169 1200 19
41. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 208 1177 19
42. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 160 1064 19
43. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
104 911 19
44. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 127 2974 18
45. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 118 2147 18
46. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
76 1694 18
47. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 173 1537 18
48. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 81 1529 18
49. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 178 1297 18
50. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
194 1258 18
51. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
173 1245 18
52. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 167 1186 18
53. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 118 1157 18
54. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 85 1042 18
55. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1035 18
56. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 96 1028 18
57. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
69 840 18
58. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
66 833 18
59. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
163 2452 17
60. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 98 2063 17
61. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
53 1656 17
62. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 101 1402 17
63. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 314 1259 17
64. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
165 1128 17
65. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 144 1053 17
66. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 67 939 17
67. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 49 928 17
68. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 86 819 17
69. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 162 757 17
70. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 109 757 17
71. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
34 2171 16
72. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 69 2004 16
73. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1785 16
74. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
67 1347 16
75. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 44 1322 16
76. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 280 1301 16
77. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1171 16
78. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 216 1016 16
79. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 49 1007 16
80. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 77 977 16
81. Єлісєєв Є.А. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 138 935 16
82. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 168 924 16
83. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 121 875 16
84. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 105 836 16
85. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 53 830 16
86. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 102 813 16
87. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 76 771 16
88. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 111 678 16
89. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 60 1131 15
90. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1056 15
91. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 206 1042 15
92. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 156 1011 15
93. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 75 897 15
94. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 140 891 15
95. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 85 790 15
96. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 99 789 15
97. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 784 15
98. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 764 15
99. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 55 763 15
100. Привалко В.П. Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України 211 752 15