Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 5 грудня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 271 4167 29
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 279 3041 27
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
166 2088 27
4. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 122 3370 26
5. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 117 3100 26
6. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
238 2510 26
7. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 162 2035 25
8. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
92 1682 25
9. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
127 1445 25
10. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 181 1024 25
11. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 58 2417 24
12. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 429 2402 24
13. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
155 2008 24
14. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
112 1354 24
15. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 141 1590 23
16. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 80 8944 22
17. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 217 3211 22
18. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
616 2095 22
19. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 134 1111 22
20. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 94 839 22
21. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2211 21
22. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 243 1567 21
23. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 116 1474 21
24. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 211 1254 21
25. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 202 1485 20
26. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 154 1464 20
27. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 181 1377 20
28. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 42 1335 20
29. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 217 1320 20
30. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 244 2140 19
31. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1768 19
32. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 106 1705 19
33. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 597 1375 19
34. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1332 19
35. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 79 1317 19
36. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 153 1288 19
37. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 217 1207 19
38. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 207 1195 19
39. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 168 1178 19
40. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 158 1034 19
41. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2920 18
42. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 260 2662 18
43. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
64 1664 18
44. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 80 1511 18
45. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 172 1510 18
46. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
170 1225 18
47. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 113 1141 18
48. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 161 1113 18
49. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 84 1010 18
50. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 96 1003 18
51. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
66 809 18
52. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
153 2313 17
53. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 117 2088 17
54. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 97 2025 17
55. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
44 1627 17
56. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 99 1405 17
57. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 173 1233 17
58. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
193 1220 17
59. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
163 1076 17
60. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 141 1036 17
61. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1022 17
62. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 67 918 17
63. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 48 902 17
64. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
92 847 17
65. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
69 832 17
66. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 85 787 17
67. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 108 751 17
68. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 161 742 17
69. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 69 1957 16
70. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1762 16
71. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
67 1338 16
72. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 44 1306 16
73. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 275 1255 16
74. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 313 1221 16
75. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 75 966 16
76. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 163 885 16
77. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 120 859 16
78. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 105 815 16
79. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 53 810 16
80. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 76 752 16
81. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
34 2102 15
82. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1134 15
83. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1048 15
84. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 205 1013 15
85. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 156 982 15
86. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 977 15
87. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 208 935 15
88. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 74 885 15
89. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 882 15
90. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 97 784 15
91. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 774 15
92. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 100 773 15
93. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 746 15
94. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 54 738 15
95. Привалко В.П. Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України 211 728 15
96. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 69 727 15
97. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 116 622 15
98. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 83 614 15
99. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 61 614 15
100. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 610 15