Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 5 листопада 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 266 3949 28
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 277 2998 27
3. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 122 3337 26
4. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 117 3073 26
5. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1664 25
6. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 58 2385 24
7. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
155 1975 24
8. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 140 1578 23
9. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 180 944 23
10. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 216 3182 22
11. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
613 2056 22
12. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 94 831 22
13. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2180 21
14. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 243 1557 21
15. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 115 1465 21
16. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 209 1238 21
17. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 129 1043 21
18. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 1444 20
19. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 178 1365 20
20. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 216 1300 20
21. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 244 2123 19
22. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1749 19
23. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 597 1370 19
24. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1326 19
25. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 152 1268 19
26. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 207 1189 19
27. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 167 1166 19
28. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2898 18
29. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 255 2532 18
30. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 172 1497 18
31. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 80 1496 18
32. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 215 1189 18
33. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 153 1016 18
34. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 78 991 18
35. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 96 986 18
36. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
66 797 18
37. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 95 1998 17
38. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 98 1389 17
39. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
191 1199 17
40. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 170 1188 17
41. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
170 1185 17
42. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
162 1049 17
43. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 140 1028 17
44. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1011 17
45. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 48 892 17
46. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
68 830 17
47. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 84 773 17
48. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 108 750 17
49. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 160 737 17
50. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 69 1943 16
51. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1753 16
52. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 43 1289 16
53. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 274 1225 16
54. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 312 1203 16
55. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 75 952 16
56. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 53 792 16
57. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 75 748 16
58. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1117 15
59. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1045 15
60. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 156 970 15
61. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 954 15
62. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 862 15
63. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 117 845 15
64. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 200 833 15
65. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 162 814 15
66. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 97 777 15
67. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 765 15
68. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 742 15
69. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 99 730 15
70. Привалко В.П. Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України 211 725 15
71. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 68 716 15
72. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 613 15
73. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 605 15
74. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 114 602 15
75. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 59 592 15
76. Кадащук А.К. Інститут фізики НАН України 89 533 15
77. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1094 14
78. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 551 1002 14
79. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 205 998 14
80. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 219 890 14
81. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
236 877 14
82. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 73 872 14
83. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 60 828 14
84. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 85 743 14
85. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 54 718 14
86. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 155 711 14
87. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 63 691 14
88. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 52 660 14
89. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 51 623 14
90. Мчедлов-Петросян М.О. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 83 608 14
91. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 67 582 14
92. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 57 557 14
93. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 165 1774 13
94. Хоменко В.Г. Київський національний університет технологій та дизайну 23 1592 13
95. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
44 1018 13
96. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 37 942 13
97. Колодяжний О.І. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 104 824 13
98. Толмачов А.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 255 793 13
99. Гусак А.М. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 163 771 13
100. Мамуня Є.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 48 766 13