Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2013
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 5 листопада 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 266 3949 28
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 277 2998 27
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
165 2065 27
4. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 122 3337 26
5. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 117 3073 26
6. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
238 2492 25
7. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 162 1985 25
8. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1664 25
9. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
127 1440 25
10. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 429 2393 24
11. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 58 2385 24
12. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
155 1975 24
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
112 1340 24
14. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 140 1578 23
15. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 180 944 23
16. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 80 8599 22
17. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 216 3182 22
18. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
613 2056 22
19. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 94 831 22
20. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2180 21
21. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 243 1557 21
22. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 115 1465 21
23. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 209 1238 21
24. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 129 1043 21
25. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 202 1470 20
26. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 1444 20
27. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 178 1365 20
28. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 42 1332 20
29. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 216 1300 20
30. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 244 2123 19
31. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1749 19
32. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 105 1694 19
33. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 597 1370 19
34. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1326 19
35. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 78 1303 19
36. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 152 1268 19
37. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 207 1189 19
38. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 167 1166 19
39. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2898 18
40. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 255 2532 18
41. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
63 1659 18
42. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 172 1497 18
43. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 80 1496 18
44. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 215 1189 18
45. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 111 1130 18
46. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 153 1016 18
47. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 78 991 18
48. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 96 986 18
49. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
66 797 18
50. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
152 2258 17
51. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 95 1998 17
52. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
43 1622 17
53. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 98 1389 17
54. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
191 1199 17
55. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 170 1188 17
56. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
170 1185 17
57. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 161 1082 17
58. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
162 1049 17
59. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 140 1028 17
60. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1011 17
61. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 916 17
62. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 48 892 17
63. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
68 830 17
64. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
92 828 17
65. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 84 773 17
66. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 108 750 17
67. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 160 737 17
68. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 116 2031 16
69. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 69 1943 16
70. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1753 16
71. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
67 1335 16
72. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 43 1289 16
73. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 274 1225 16
74. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 312 1203 16
75. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 75 952 16
76. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 105 810 16
77. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 53 792 16
78. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 75 748 16
79. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
34 2021 15
80. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1117 15
81. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1045 15
82. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 156 970 15
83. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 954 15
84. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 862 15
85. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 117 845 15
86. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 200 833 15
87. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 162 814 15
88. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 97 777 15
89. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 765 15
90. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 742 15
91. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 99 730 15
92. Привалко В.П. Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України 211 725 15
93. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 68 716 15
94. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 613 15
95. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 83 606 15
96. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 605 15
97. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 114 602 15
98. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 59 592 15
99. Кадащук А.К. Інститут фізики НАН України 89 533 15
100. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1094 14