Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 8 жовтня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 262 3548 27
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 274 2974 27
3. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 122 3302 26
4. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 116 3051 26
5. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 58 2344 24
6. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
92 1642 24
7. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1935 23
8. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1564 23
9. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 180 936 23
10. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
608 2009 22
11. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 94 829 22
12. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 216 3160 21
13. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2145 21
14. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 243 1547 21
15. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 114 1453 21
16. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 208 1221 21
17. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 129 1029 21
18. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 178 1339 20
19. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 244 2102 19
20. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1724 19
21. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 151 1429 19
22. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 597 1362 19
23. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1306 19
24. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 216 1286 19
25. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 207 1179 19
26. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 166 1154 19
27. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2882 18
28. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 251 2217 18
29. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 171 1479 18
30. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 80 1476 18
31. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 150 1245 18
32. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 214 1164 18
33. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 153 1010 18
34. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 95 973 18
35. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 77 971 18
36. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
66 788 18
37. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 95 1973 17
38. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 96 1371 17
39. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
191 1186 17
40. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
170 1178 17
41. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
161 1031 17
42. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 140 1021 17
43. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1002 17
44. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 47 888 17
45. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
68 825 17
46. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 84 759 17
47. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 107 746 17
48. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 159 729 17
49. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 69 1926 16
50. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 43 1284 16
51. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 273 1207 16
52. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 312 1194 16
53. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 166 1135 16
54. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 73 935 16
55. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 52 767 16
56. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 73 732 16
57. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1746 15
58. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1111 15
59. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1035 15
60. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 156 949 15
61. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 933 15
62. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 853 15
63. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 116 826 15
64. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 160 793 15
65. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 97 774 15
66. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 761 15
67. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 726 15
68. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 98 722 15
69. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 67 713 15
70. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 610 15
71. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 602 15
72. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 112 596 15
73. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 59 585 15
74. Кадащук А.К. Інститут фізики НАН України 88 533 15
75. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1074 14
76. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 205 983 14
77. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 219 878 14
78. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
235 868 14
79. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 73 848 14
80. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 59 810 14
81. Пугач В.М. Інститут ядерних досліджень НАН України 194 773 14
82. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 85 730 14
83. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 210 718 14
84. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 54 703 14
85. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 155 698 14
86. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 62 684 14
87. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 52 656 14
88. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 51 615 14
89. Мчедлов-Петросян М.О. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 82 615 14
90. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 579 14
91. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 55 550 14
92. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 165 1770 13
93. Хоменко В.Г. Київський національний університет технологій та дизайну 23 1549 13
94. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
44 1009 13
95. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 551 988 13
96. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 37 942 13
97. Мамуня Є.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 47 757 13
98. Гусак А.М. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 150 752 13
99. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 30 736 13
100. Даневич Ф.А. Інститут ядерних досліджень НАН України 120 685 13