Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2013
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 8 жовтня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 262 3548 27
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 274 2974 27
3. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 122 3302 26
4. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 116 3051 26
5. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
165 2038 26
6. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
238 2478 25
7. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 162 1958 25
8. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
126 1422 25
9. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 429 2386 24
10. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 58 2344 24
11. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
92 1642 24
12. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
112 1323 24
13. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1935 23
14. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1564 23
15. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 180 936 23
16. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 80 8352 22
17. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
608 2009 22
18. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 94 829 22
19. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 216 3160 21
20. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2145 21
21. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 243 1547 21
22. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 114 1453 21
23. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 208 1221 21
24. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 129 1029 21
25. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 202 1463 20
26. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 178 1339 20
27. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 42 1324 20
28. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 244 2102 19
29. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1724 19
30. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 105 1689 19
31. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 151 1429 19
32. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 597 1362 19
33. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1306 19
34. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 77 1293 19
35. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 216 1286 19
36. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 207 1179 19
37. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 166 1154 19
38. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2882 18
39. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 251 2217 18
40. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
63 1643 18
41. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 171 1479 18
42. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 80 1476 18
43. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 150 1245 18
44. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 214 1164 18
45. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 111 1121 18
46. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 153 1010 18
47. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 95 973 18
48. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 77 971 18
49. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
66 788 18
50. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
152 2224 17
51. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 95 1973 17
52. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
43 1606 17
53. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 96 1371 17
54. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
191 1186 17
55. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
170 1178 17
56. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 157 1052 17
57. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
161 1031 17
58. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 140 1021 17
59. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 1002 17
60. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 911 17
61. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 47 888 17
62. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
68 825 17
63. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
92 813 17
64. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 84 759 17
65. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 107 746 17
66. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 159 729 17
67. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 116 2013 16
68. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 69 1926 16
69. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
67 1331 16
70. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 43 1284 16
71. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 273 1207 16
72. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 312 1194 16
73. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 166 1135 16
74. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 73 935 16
75. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 105 803 16
76. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 52 767 16
77. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 73 732 16
78. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1746 15
79. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1111 15
80. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1035 15
81. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 156 949 15
82. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 933 15
83. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 853 15
84. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 116 826 15
85. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 160 793 15
86. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 97 774 15
87. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 761 15
88. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 726 15
89. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 98 722 15
90. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 67 713 15
91. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 610 15
92. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 602 15
93. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 82 598 15
94. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 112 596 15
95. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 59 585 15
96. Кадащук А.К. Інститут фізики НАН України 88 533 15
97. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
34 1973 14
98. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1074 14
99. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 205 983 14
100. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 957 14