Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 4 серпня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 122 3230 26
2. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 253 3159 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 116 2994 26
4. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 271 2895 26
5. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2315 24
6. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
92 1620 24
7. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1874 23
8. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1524 22
9. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 178 866 22
10. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 214 3084 21
11. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2135 21
12. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
600 1939 21
13. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 242 1531 21
14. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 114 1422 21
15. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 204 1199 21
16. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 128 964 21
17. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 94 798 21
18. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 177 1308 20
19. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1702 19
20. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 149 1380 19
21. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1279 19
22. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 211 1233 19
23. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 165 1136 19
24. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2837 18
25. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 244 2070 18
26. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 246 1997 18
27. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 79 1444 18
28. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 596 1341 18
29. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 141 1181 18
30. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 205 1140 18
31. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 211 1132 18
32. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 95 945 18
33. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
65 778 18
34. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 94 1897 17
35. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 165 1411 17
36. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 94 1326 17
37. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
190 1141 17
38. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
169 1119 17
39. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 140 1004 17
40. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 151 981 17
41. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 70 948 17
42. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 47 866 17
43. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
67 820 17
44. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 158 720 17
45. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 69 1891 16
46. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 43 1249 16
47. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 309 1144 16
48. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 163 1060 16
49. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
159 986 16
50. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 967 16
51. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 72 903 16
52. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 80 729 16
53. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 107 721 16
54. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 71 706 16
55. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1735 15
56. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 267 1161 15
57. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1019 15
58. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 154 927 15
59. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 911 15
60. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 836 15
61. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 104 771 15
62. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 159 761 15
63. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 95 760 15
64. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 718 15
65. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 713 15
66. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 52 710 15
67. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 66 699 15
68. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 599 15
69. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 110 595 15
70. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 110 567 15
71. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1074 14
72. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1054 14
73. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 204 957 14
74. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 219 857 14
75. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
234 854 14
76. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 73 820 14
77. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 59 789 14
78. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 731 14
79. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 84 697 14
80. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 53 685 14
81. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 154 677 14
82. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 654 14
83. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 651 14
84. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 50 595 14
85. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 59 561 14
86. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 54 517 14
87. Кадащук А.К. Інститут фізики НАН України 88 516 14
88. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 165 1759 13
89. Хоменко В.Г. Київський національний університет технологій та дизайну 21 1450 13
90. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
44 1000 13
91. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 551 963 13
92. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 37 931 13
93. Гусак А.М. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 148 738 13
94. Мамуня Є.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 46 735 13
95. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 210 712 13
96. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 30 707 13
97. Даневич Ф.А. Інститут ядерних досліджень НАН України 111 641 13
98. Веліченко О.Б. Український державний хіміко-технологічний університет 51 614 13
99. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 121 594 13
100. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 570 13