Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 3 липня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 122 3171 26
2. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 114 2949 26
3. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 270 2877 26
4. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 246 3035 25
5. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2293 24
6. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
92 1612 24
7. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1844 23
8. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1509 22
9. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 213 3063 21
10. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2119 21
11. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
597 1899 21
12. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 242 1523 21
13. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 114 1405 21
14. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 204 1193 21
15. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 178 853 21
16. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 92 793 21
17. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 177 1300 20
18. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 128 954 20
19. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1689 19
20. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 149 1352 19
21. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1270 19
22. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 211 1211 19
23. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2822 18
24. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 244 2064 18
25. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 245 1906 18
26. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 79 1424 18
27. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 596 1337 18
28. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 141 1145 18
29. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 165 1128 18
30. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 211 1108 18
31. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 95 940 18
32. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
65 775 18
33. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 94 1873 17
34. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 164 1398 17
35. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
189 1134 17
36. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 205 1129 17
37. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
169 1107 17
38. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 139 997 17
39. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 151 978 17
40. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 70 933 17
41. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 846 17
42. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
67 817 17
43. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 68 1874 16
44. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 94 1303 16
45. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 42 1239 16
46. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 162 1028 16
47. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 955 16
48. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 80 717 16
49. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 107 711 16
50. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 157 706 16
51. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 71 688 16
52. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1733 15
53. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 266 1136 15
54. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 308 1125 15
55. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 86 1019 15
56. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
158 955 15
57. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 154 920 15
58. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 898 15
59. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 70 892 15
60. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 51 828 15
61. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 95 754 15
62. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 101 746 15
63. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 714 15
64. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 712 15
65. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 65 698 15
66. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 49 690 15
67. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 109 594 15
68. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 59 591 15
69. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 109 560 15
70. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1068 14
71. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1048 14
72. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 203 944 14
73. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 219 852 14
74. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
234 851 14
75. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 73 808 14
76. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 59 774 14
77. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 158 739 14
78. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 98 736 14
79. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 729 14
80. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 53 677 14
81. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 649 14
82. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 50 583 14
83. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 59 550 14
84. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 54 505 14
85. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 165 1753 13
86. Хоменко В.Г. Київський національний університет технологій та дизайну 21 1428 13
87. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
44 998 13
88. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 551 959 13
89. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 36 929 13
90. Мамуня Є.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 46 725 13
91. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 210 708 13
92. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 30 700 13
93. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 154 671 13
94. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 633 13
95. Веліченко О.Б. Український державний хіміко-технологічний університет 51 613 13
96. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 121 589 13
97. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 559 13
98. Назаренко В.Г. Інститут фізики НАН України 55 559 13
99. Носич О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 218 538 13
100. Кадащук А.К. Інститут фізики НАН України
88
514
13