Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 3 червня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 269 2976 27
2. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 118 3132 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 114 2917 26
4. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 235 2860 24
5. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2271 24
6. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1603 24
7. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1832 23
8. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1499 22
9. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 209 3047 21
10. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2107 21
11. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
594 1874 21
12. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1517 21
13. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 114 1395 21
14. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 199 1187 21
15. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 178 849 21
16. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 128 953 20
17. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 92 770 20
18. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1673 19
19. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 149 1337 19
20. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 177 1288 19
21. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1257 19
22. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 209 1199 19
23. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 243 2047 18
24. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 79 1413 18
25. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 596 1334 18
26. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 140 1136 18
27. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 163 1121 18
28. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 211 1095 18
29. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
65 770 18
30. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2803 17
31. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 94 1860 17
32. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 244 1802 17
33. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 164 1391 17
34. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
188 1124 17
35. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 205 1108 17
36. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
169 1094 17
37. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 147 972 17
38. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 944 17
39. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 70 925 17
40. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 814 17
41. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 68 1848 16
42. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 94 1299 16
43. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 42 1233 16
44. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 139 991 16
45. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 951 16
46. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 833 16
47. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 703 16
48. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 702 16
49. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 157 692 16
50. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 71 681 16
51. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1726 15
52. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 264 1120 15
53. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 307 1112 15
54. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 86 1016 15
55. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 995 15
56. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
154 935 15
57. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 154 911 15
58. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 885 15
59. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 69 876 15
60. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 95 753 15
61. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 100 732 15
62. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 712 15
63. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 708 15
64. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 64 698 15
65. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 49 673 15
66. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 109 593 15
67. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 109 591 15
68. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 59 590 15
69. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 198 1058 14
70. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1037 14
71. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 202 934 14
72. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 845 14
73. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 824 14
74. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 72 792 14
75. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 59 766 14
76. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 156 733 14
77. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 95 732 14
78. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 718 14
79. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 53 670 14
80. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 640 14
81. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 50 572 14
82. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 56 546 14
83. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 54 497 14
84. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 163 1747 13
85. Хоменко В.Г. Київський національний університет технологій та дизайну 21 1384 13
86. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
43 990 13
87. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 551 950 13
88. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 36 926 13
89. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
233 836 13
90. Мамуня Є.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 46 721 13
91. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 210 706 13
92. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 30 695 13
93. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 154 666 13
94. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 625 13
95. Веліченко О.Б. Український державний хіміко-технологічний університет 50 604 13
96. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 121 582 13
97. Назаренко В.Г. Інститут фізики НАН України 55 556 13
98. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 547 13
99. Носич О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 215 533 13
100. Гладишевський Р.Є. Львівський національний університет імені Івана Франка 87 511 13