Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2013
  01 02 03 04 05 06
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 3 червня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 269 2976 27
2. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 118 3132 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 114 2917 26
4. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
160 1964 26
5. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
126 1351 25
6. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 235 2860 24
7. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
237 2400 24
8. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 429 2333 24
9. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2271 24
10. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1603 24
11. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 160 1849 23
12. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1832 23
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 109 1269 23
14. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 79 7047 22
15. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1499 22
16. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 209 3047 21
17. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2107 21
18. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
594 1874 21
19. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1517 21
20. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 114 1395 21
21. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 199 1187 21
22. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 178 849 21
23. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 200 1401 20
24. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 128 953 20
25. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 92 770 20
26. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1673 19
27. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 149 1337 19
28. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 177 1288 19
29. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 40 1278 19
30. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 100 1257 19
31. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 77 1241 19
32. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 209 1199 19
33. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 243 2047 18
34. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1650 18
35. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
62 1603 18
36. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 79 1413 18
37. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 596 1334 18
38. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 140 1136 18
39. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 163 1121 18
40. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 211 1095 18
41. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
65 770 18
42. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2803 17
43. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 94 1860 17
44. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 244 1802 17
45. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
43 1566 17
46. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 164 1391 17
47. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
188 1124 17
48. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 205 1108 17
49. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
169 1094 17
50. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 108 1060 17
51. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 147 972 17
52. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 944 17
53. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 156 931 17
54. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 70 925 17
55. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 65 869 17
56. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 814 17
57. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
88 779 17
58. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
150 2055 16
59. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 68 1848 16
60. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
67 1307 16
61. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 94 1299 16
62. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 42 1233 16
63. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 139 991 16
64. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 951 16
65. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 833 16
66. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 703 16
67. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 702 16
68. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 157 692 16
69. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 71 681 16
70. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 116 1899 15
71. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 186 1726 15
72. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 264 1120 15
73. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 307 1112 15
74. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 86 1016 15
75. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 995 15
76. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
154 935 15
77. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 154 911 15
78. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 885 15
79. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 69 876 15
80. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 105 779 15
81. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 95 753 15
82. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 100 732 15
83. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 712 15
84. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 708 15
85. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 64 698 15
86. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 49 673 15
87. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 109 593 15
88. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 109 591 15
89. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 59 590 15
90. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 80 565 15
91. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 198 1058 14
92. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1037 14
93. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 202 934 14
94. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 929 14
95. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 845 14
96. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 824 14
97. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 824 14
98. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 72 792 14
99. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 59 766 14
100. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 156 733 14