Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 2 квітня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 118 3063 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 267 2910 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 114 2836 26
4. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 223 2457 24
5. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1546 24
6. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2230 23
7. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1803 22
8. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1482 22
9. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 208 2983 21
10. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2085 21
11. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 113 1369 21
12. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 197 1170 21
13. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
586 1814 20
14. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1485 20
15. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 779 20
16. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 149 1294 19
17. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 176 1275 19
18. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 208 1163 19
19. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 882 19
20. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 733 19
21. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 242 2018 18
22. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1651 18
23. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 79 1385 18
24. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 594 1319 18
25. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 98 1233 18
26. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 138 1126 18
27. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1095 18
28. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 211 1065 18
29. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 753 18
30. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2768 17
31. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1816 17
32. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 163 1375 17
33. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 204 1079 17
34. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 146 943 17
35. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 930 17
36. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 74 904 17
37. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 803 17
38. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 68 1805 16
39. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 244 1579 16
40. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 92 1263 16
41. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 41 1223 16
42. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 184 1097 16
43. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
168 1076 16
44. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 138 966 16
45. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 944 16
46. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 810 16
47. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 694 16
48. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 70 656 16
49. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 184 1703 15
50. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 259 1082 15
51. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 307 1077 15
52. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1002 15
53. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 907 15
54. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
146 891 15
55. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 69 858 15
56. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 853 15
57. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 749 15
58. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 99 718 15
59. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 710 15
60. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 684 15
61. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 682 15
62. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 156 671 15
63. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 48 640 15
64. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 588 15
65. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 108 587 15
66. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 107 566 15
67. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1045 14
68. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1024 14
69. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 202 908 14
70. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 891 14
71. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 827 14
72. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 808 14
73. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 59 747 14
74. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 93 711 14
75. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 152 710 14
76. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 702 14
77. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 694 14
78. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 52 653 14
79. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 623 14
80. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 50 534 14
81. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 55 522 14
82. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 83 521 14
83. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 54 482 14
84. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 162 1730 13
85. Хоменко В.Г. Київський національний університет технологій та дизайну 19 1308 13
86. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
43 982 13
87. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 937 13
88. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 36 922 13
89. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
231 823 13
90. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 72 777 13
91. Мамуня Є.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 45 696 13
92. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 692 13
93. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 29 684 13
94. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 153 648 13
95. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 616 13
96. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 121 574 13
97. Петров Е.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 110 554 13
98. Назаренко В.Г. Інститут фізики НАН України 55 549 13
99. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 538 13
100. Носіч О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 209 519 13