Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2013
  01 02 03 04
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 2 квітня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 118 3063 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 267 2910 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 114 2836 26
4. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
159 1928 26
5. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 223 2457 24
6. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
236 2374 24
7. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2312 24
8. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1546 24
9. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
126 1314 24
10. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2230 23
11. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 160 1822 23
12. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1803 22
13. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1482 22
14. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 108 1229 22
15. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 208 2983 21
16. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2085 21
17. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 113 1369 21
18. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 197 1170 21
19. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 78 6428 20
20. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
586 1814 20
21. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1485 20
22. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 779 20
23. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 200 1375 19
24. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 149 1294 19
25. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 176 1275 19
26. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1258 19
27. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 208 1163 19
28. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 882 19
29. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 733 19
30. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 242 2018 18
31. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1651 18
32. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1617 18
33. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 79 1385 18
34. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 594 1319 18
35. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 98 1233 18
36. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 77 1217 18
37. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 138 1126 18
38. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1095 18
39. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 211 1065 18
40. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 753 18
41. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2768 17
42. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1816 17
43. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
62 1580 17
44. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 163 1375 17
45. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 204 1079 17
46. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1043 17
47. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 146 943 17
48. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 930 17
49. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 74 904 17
50. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 64 849 17
51. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 803 17
52. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
149 1956 16
53. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 68 1805 16
54. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 244 1579 16
55. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
43 1543 16
56. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
67 1299 16
57. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 92 1263 16
58. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 41 1223 16
59. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 184 1097 16
60. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
168 1076 16
61. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 138 966 16
62. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 944 16
63. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 156 869 16
64. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 810 16
65. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
87 747 16
66. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 694 16
67. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 70 656 16
68. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 184 1703 15
69. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 259 1082 15
70. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 307 1077 15
71. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 1002 15
72. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 907 15
73. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
146 891 15
74. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 69 858 15
75. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 853 15
76. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 105 770 15
77. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 749 15
78. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 99 718 15
79. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 710 15
80. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 684 15
81. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 682 15
82. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 156 671 15
83. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 48 640 15
84. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 588 15
85. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 108 587 15
86. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 107 566 15
87. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1045 14
88. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1024 14
89. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 916 14
90. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 202 908 14
91. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 891 14
92. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 827 14
93. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 816 14
94. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 808 14
95. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 59 747 14
96. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 93 711 14
97. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 152 710 14
98. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 702 14
99. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 694 14
100. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 52 653 14