Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 7 березня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 118 3053 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 267 2903 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 113 2786 25
4. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 216 2345 23
5. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2223 23
6. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1532 23
7. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
152 1796 22
8. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1478 22
9. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 207 2975 21
10. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2082 21
11. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 112 1356 21
12. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
581 1804 20
13. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1475 20
14. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 197 1165 20
15. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 774 20
16. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 175 1261 19
17. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 882 19
18. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 711 19
19. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 240 2013 18
20. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1648 18
21. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 78 1381 18
22. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 594 1315 18
23. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 147 1275 18
24. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 98 1226 18
25. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 207 1145 18
26. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 136 1120 18
27. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1093 18
28. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 208 1051 18
29. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 752 18
30. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2754 17
31. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1806 17
32. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 163 1375 17
33. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 204 1076 17
34. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 146 938 17
35. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 925 17
36. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 72 894 17
37. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 802 17
38. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 68 1808 16
39. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 243 1546 16
40. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 92 1249 16
41. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 41 1219 16
42. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 184 1093 16
43. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
168 1075 16
44. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 138 963 16
45. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 939 16
46. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 792 16
47. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 692 16
48. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 70 651 16
49. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 184 1698 15
50. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 259 1071 15
51. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 306 1064 15
52. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 997 15
53. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 895 15
54. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
144 882 15
55. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 849 15
56. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 69 847 15
57. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 744 15
58. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 98 711 15
59. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 710 15
60. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 684 15
61. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 677 15
62. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 665 15
63. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 48 637 15
64. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 105 587 15
65. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 587 15
66. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 107 565 15
67. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1035 14
68. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1010 14
69. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 201 899 14
70. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 159 883 14
71. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 818 14
72. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 801 14
73. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 59 739 14
74. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 93 707 14
75. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 152 704 14
76. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 700 14
77. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 693 14
78. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 52 648 14
79. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 620 14
80. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 50 529 14
81. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 83 518 14
82. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 54 512 14
83. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 54 476 14
84. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 162 1727 13
85. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
43 978 13
86. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 935 13
87. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 36 917 13
88. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
230 821 13
89. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 72 763 13
90. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 691 13
91. Мамуня Є.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 45 687 13
92. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 29 681 13
93. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 153 644 13
94. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 610 13
95. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 120 569 13
96. Петров Е.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 110 549 13
97. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 537 13
98. Носіч О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 209 516 13
99. Гладишевський Р.Є. Львівський національний університет імені Івана Франка 85 503 13
100. Кадащук А.К. Інститут фізики НАН України
88
495
13