Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України: Медицина та науки про життя

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Agricultural and Biological Sciences; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Dentistry; Environmental Science; Health Professions; Immunology and Microbiology; Neuroscience; Medicine; Nursing; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics; Veterinary Science and Veterinary Medicine.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
     
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 7 березня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
158 1922 26
2. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
235 2351 24
3. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2311 24
4. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
126 1284 24
5. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 160 1811 23
6. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 108 1218 22
7. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 77 6258 19
8. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 200 1356 19
9. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1251 19
10. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1614 18
11. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 77 1201 18
12. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
62 1572 17
13. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1040 17
14. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 64 839 17
15. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
43 1536 16
16. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
67 1297 16
17. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 155 846 16
18. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
87 742 16
19. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
149 1935 15
20. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 105 758 15
21. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 909 14
22. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 811 14
23. Сергеєва Т.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 31 702 13
24. Волков Р.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 26 617 13
25. Ярмолюк С.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 79 538 13
26. Марченко С.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 58 644 12
27. Веселовський М.С. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 101 563 12
28. Філоненко В.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 97 495 12
29. Стародуб М.Ф. Національний університет біоресурсів і природокористування України 153 413 12
30. Войтенко Н.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
56 334 12
31. Опентанова І.Л. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 20 2349 11
32. Скібо Г.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 133 683 11
33. Чумак В.В. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 56 404 11
34. Гончар М.В. Інститут біології клітини НАН України 81 393 11
35. Кавсан В.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 131 371 11
36. Бондаренко І.М. Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська міська клінічна лікарня №4
29 1447 10
37. Данілов В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 127 597 10
38. Щепотін І.Б. Національний інститут раку 64 476 10
39. Суходуб Л.Ф. Сумський державний університет 91 464 10
40. Негруцький Б.С. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
32 443 10
41. Лук'янець О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 73 398 10
42. Стойка Р.С. Інститут біології клітини НАН України 130 359 10
43. Корпан Я.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 27 353 10
44. Кайро І.А. Науково-дослідний інститут радіаційного захисту АТН України 22 331 10
45. Говорун Д.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
91 320 10
46. Сіволоб А.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 42 306 10
47. Кашпаров В.О. Національний університет біоресурсів і природокористування України 53 268 10
48. Серебровська Т.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 64 244 10
49. Архипова В.М. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 27 229 10
50. Василенко О.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 16 577 9