Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2013
  01 02 03
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 7 березня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 118 3053 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 267 2903 26
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
158 1922 26
4. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 113 2786 25
5. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
235 2351 24
6. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2311 24
7. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
126 1284 24
8. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 216 2345 23
9. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2223 23
10. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 160 1811 23
11. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1532 23
12. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
152 1796 22
13. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1478 22
14. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 108 1218 22
15. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 207 2975 21
16. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2082 21
17. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 112 1356 21
18. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
581 1804 20
19. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1475 20
20. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 197 1165 20
21. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 774 20
22. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 77 6258 19
23. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 200 1356 19
24. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 175 1261 19
25. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1251 19
26. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 882 19
27. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 711 19
28. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 240 2013 18
29. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1648 18
30. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1614 18
31. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 78 1381 18
32. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 594 1315 18
33. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 147 1275 18
34. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 98 1226 18
35. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 77 1201 18
36. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 207 1145 18
37. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 136 1120 18
38. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1093 18
39. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 208 1051 18
40. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 752 18
41. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 126 2754 17
42. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1806 17
43. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
62 1572 17
44. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 163 1375 17
45. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 204 1076 17
46. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1040 17
47. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 146 938 17
48. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 925 17
49. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 72 894 17
50. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 64 839 17
51. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 802 17
52. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 68 1808 16
53. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 243 1546 16
54. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
43 1536 16
55. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
67 1297 16
56. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 92 1249 16
57. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 41 1219 16
58. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 184 1093 16
59. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
168 1075 16
60. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 138 963 16
61. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 939 16
62. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 155 846 16
63. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 792 16
64. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
87 742 16
65. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 692 16
66. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 70 651 16
67. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
149 1935 15
68. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 184 1698 15
69. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 259 1071 15
70. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 306 1064 15
71. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 85 997 15
72. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 895 15
73. Морозовська Г.М. Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
144 882 15
74. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 48 849 15
75. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 69 847 15
76. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 105 758 15
77. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 744 15
78. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 98 711 15
79. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 710 15
80. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 684 15
81. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 677 15
82. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 665 15
83. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 48 637 15
84. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 105 587 15
85. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 587 15
86. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 107 565 15
87. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 199 1035 14
88. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1010 14
89. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 909 14
90. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 201 899 14
91. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 159 883 14
92. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 818 14
93. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 811 14
94. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 801 14
95. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 59 739 14
96. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 93 707 14
97. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 152 704 14
98. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 700 14
99. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 693 14
100. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 52 648 14