Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 13 лютого 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 117 3025 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 265 2890 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 113 2771 25
4. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 208 2240 23
5. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2204 23
6. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1529 23
7. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
151 1778 22
8. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1471 22
9. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 207 2966 21
10. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2067 21
11. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 112 1351 21
12. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
579 1786 20
13. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1470 20
14. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 197 1158 20
15. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 773 20
16. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 175 1252 19
17. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 882 19
18. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 709 19
19. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 237 2007 18
20. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1634 18
21. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 78 1349 18
22. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 593 1313 18
23. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 146 1268 18
24. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1215 18
25. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 204 1137 18
26. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 205 1038 18
27. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 748 18
28. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 125 2726 17
29. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1789 17
30. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 157 1367 17
31. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 136 1110 17
32. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1083 17
33. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 204 1073 17
34. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 145 936 17
35. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 915 17
36. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 76 880 17
37. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 797 17
38. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1797 16
39. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 238 1472 16
40. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 92 1224 16
41. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1204 16
42. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 184 1075 16
43. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
167 1058 16
44. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 134 954 16
45. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 934 16
46. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 787 16
47. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 686 16
48. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 622 16
49. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 184 1692 15
50. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 258 1061 15
51. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 306 1055 15
52. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 84 991 15
53. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 884 15
54. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
143 869 15
55. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 840 15
56. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 66 826 15
57. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 742 15
58. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 706 15
59. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 679 15
60. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 665 15
61. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 659 15
62. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 48 630 15
63. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
104
587
15
64. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 578 15
65. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 105 559 15
66. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 198 1029 14
67. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1005 14
68. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 199 892 14
69. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 155 858 14
70. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 811 14
71. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 778 14
72. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 58 718 14
73. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 93 706 14
74. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 700 14
75. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 692 14
76. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 150 687 14
77. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 98 687 14
78. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 642 14
79. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 616 14
80. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 48 521 14
81. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 83 513 14
82. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 54 509 14
83. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 53 460 14
84. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 162 1725 13
85. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
42 973 13
86. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 932 13
87. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 36 914 13
88. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
229 814 13
89. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 71 743 13
90. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 688 13
91. Мамуня Є.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 45 682 13
92. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 29 679 13
93. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 152 639 13
94. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 59 584 13
95. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 120 567 13
96. Петров Е.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 109 547 13
97. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 538 13
98. Носіч О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 209 510 13
99. Гладишевський Р.Є. Львівський національний університет імені Івана Франка 84 495 13
100. Кадащук А.К. Інститут фізики НАН України
88
493
13