Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2013
  01 02
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 13 лютого 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 117 3025 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 265 2890 26
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
157 1911 26
4. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 113 2771 25
5. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
234 2338 24
6. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2308 24
7. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
125 1277 24
8. Левчук Л.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 208 2240 23
9. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2204 23
10. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 160 1801 23
11. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1529 23
12. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
151 1778 22
13. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1471 22
14. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1209 22
15. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 207 2966 21
16. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2067 21
17. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 112 1351 21
18. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
579 1786 20
19. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1470 20
20. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 197 1158 20
21. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 773 20
22. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 77 6046 19
23. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 197 1355 19
24. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 175 1252 19
25. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1246 19
26. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 882 19
27. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 709 19
28. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 237 2007 18
29. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1634 18
30. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1613 18
31. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 78 1349 18
32. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 593 1313 18
33. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 146 1268 18
34. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1215 18
35. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 77 1193 18
36. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 204 1137 18
37. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 205 1038 18
38. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 748 18
39. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 125 2726 17
40. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1789 17
41. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
62 1572 17
42. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 157 1367 17
43. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 136 1110 17
44. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1083 17
45. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 204 1073 17
46. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1031 17
47. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 145 936 17
48. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 915 17
49. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 76 880 17
50. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 797 17
51. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1797 16
52. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
43 1536 16
53. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 238 1472 16
54. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
66 1296 16
55. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 92 1224 16
56. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1204 16
57. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 184 1075 16
58. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
167 1058 16
59. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 134 954 16
60. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 934 16
61. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 154 839 16
62. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 64 837 16
63. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 787 16
64. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
86 731 16
65. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 686 16
66. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 622 16
67. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
148 1901 15
68. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 184 1692 15
69. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 258 1061 15
70. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 306 1055 15
71. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 84 991 15
72. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 884 15
73. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
143 869 15
74. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 840 15
75. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 66 826 15
76. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 104 758 15
77. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 742 15
78. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 97 706 15
79. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 679 15
80. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 665 15
81. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 659 15
82. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 48 630 15
83. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
104
587
15
84. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 578 15
85. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 105 559 15
86. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 198 1029 14
87. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 1005 14
88. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 905 14
89. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 199 892 14
90. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 155 858 14
91. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 811 14
92. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 809 14
93. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 778 14
94. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 58 718 14
95. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 93 706 14
96. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 79 700 14
97. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 692 14
98. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 150 687 14
99. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 98 687 14
100. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 642 14