Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 4 січня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 117 2982 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 264 2862 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 113 2751 25
4. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2180 23
5. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1522 23
6. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
150 1748 22
7. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1455 22
8. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 207 2933 21
9. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2054 21
10. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 111 1329 21
11. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1456 20
12. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 196 1147 20
13. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 706 20
14. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
575 1751 19
15. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 175 1230 19
16. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 697 19
17. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 237 2000 18
18. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1626 18
19. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 78 1339 18
20. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 593 1300 18
21. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 144 1247 18
22. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1202 18
23. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 201 1115 18
24. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 203 1021 18
25. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 757 18
26. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 125 2715 17
27. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1762 17
28. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 162 1366 17
29. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 134 1093 17
30. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1076 17
31. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 204 1054 17
32. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 906 17
33. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 76 859 17
34. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 789 17
35. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 657 17
36. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1766 16
37. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 233 1395 16
38. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 92 1198 16
39. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1197 16
40. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 183 1057 16
41. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
167 1044 16
42. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 134 943 16
43. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 144 925 16
44. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 783 16
45. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 683 16
46. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 619 16
47. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 182 1672 15
48. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 256 1042 15
49. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 305 1040 15
50. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 927 15
51. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 878 15
52. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
140 858 15
53. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 66 821 15
54. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 734 15
55. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 96 698 15
56. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 671 15
57. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 641 15
58. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 47 627 15
59. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
581
15
60. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 105 551 15
61. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 198 1016 14
62. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 999 14
63. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 83 981 14
64. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 198 878 14
65. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 829 14
66. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 143 826 14
67. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 787 14
68. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 772 14
69. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 58 713 14
70. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 92 701 14
71. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 690 14
72. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 78 681 14
73. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 98 676 14
74. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 148 667 14
75. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 638 14
76. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 636 14
77. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 612 14
78. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 564 14
79. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 48 510 14
80. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 83 506 14
81. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 54 504 14
82. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 53 456 14
83. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 162 1711 13
84. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 965 13
85. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 918 13
86. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 36 910 13
87. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
229 800 13
88. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 71 739 13
89. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 684 13
90. Мамуня Є.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 45 669 13
91. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 28 669 13
92. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 152 638 13
93. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 59 582 13
94. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 120 559 13
95. Петров Е.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 109 547 13
96. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 66 530 13
97. Носіч О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 206 506 13
98. Гладишевський Р.Є. Львівський національний університет імені Івана Франка 84 491 13
99. Марченко О.А. Інститут фізики НАН України 41 472 13
100. Головач Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 85 441 13