Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2013
  01
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 4 січня 2013 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 117 2982 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 264 2862 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 113 2751 25
4. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
156 1896 25
5. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
234 2321 24
6. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2294 24
7. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
125 1262 24
8. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2180 23
9. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 158 1777 23
10. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1522 23
11. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
150 1748 22
12. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1455 22
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1197 22
14. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 207 2933 21
15. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2054 21
16. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 111 1329 21
17. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1456 20
18. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 196 1147 20
19. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 706 20
20. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
575 1751 19
21. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 197 1343 19
22. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1244 19
23. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 175 1230 19
24. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 697 19
25. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 75 5818 18
26. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 237 2000 18
27. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1626 18
28. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1608 18
29. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 78 1339 18
30. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 593 1300 18
31. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 144 1247 18
32. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1202 18
33. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 77 1184 18
34. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 201 1115 18
35. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 203 1021 18
36. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 757 18
37. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 125 2715 17
38. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1762 17
39. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
61 1552 17
40. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 162 1366 17
41. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 134 1093 17
42. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1076 17
43. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 204 1054 17
44. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 906 17
45. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 76 859 17
46. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 789 17
47. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 657 17
48. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1766 16
49. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
42 1517 16
50. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 233 1395 16
51. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
66 1292 16
52. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 92 1198 16
53. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1197 16
54. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 183 1057 16
55. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
167 1044 16
56. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1012 16
57. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 134 943 16
58. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 144 925 16
59. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 64 830 16
60. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 153 804 16
61. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 783 16
62. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
86 720 16
63. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 106 683 16
64. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 619 16
65. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 182 1672 15
66. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 256 1042 15
67. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 305 1040 15
68. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 927 15
69. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 878 15
70. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
140 858 15
71. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 66 821 15
72. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 104 752 15
73. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 734 15
74. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 96 698 15
75. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 671 15
76. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 641 15
77. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 47 627 15
78. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
581
15
79. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 105 551 15
80. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
148 1844 14
81. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 198 1016 14
82. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 999 14
83. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 83 981 14
84. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 901 14
85. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 198 878 14
86. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 829 14
87. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 143 826 14
88. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 807 14
89. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 787 14
90. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 772 14
91. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 58 713 14
92. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 92 701 14
93. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 690 14
94. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 78 681 14
95. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 98 676 14
96. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 148 667 14
97. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 638 14
98. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 636 14
99. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 612 14
100. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 564 14