Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 2 грудня 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 117 2956 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 263 2831 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 112 2735 25
4. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2166 23
5. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1508 23
6. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
150 1717 22
7. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1449 22
8. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 207 2916 21
9. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2048 21
10. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 109 1319 21
11. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1451 20
12. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 196 1133 20
13. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 689 20
14. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
569 1716 19
15. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 175 1220 19
16. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 237 1992 18
17. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1613 18
18. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 77 1328 18
19. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 592 1265 18
20. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 142 1227 18
21. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1188 18
22. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 200 1106 18
23. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 202 1017 18
24. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 750 18
25. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 124 2687 17
26. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1740 17
27. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1359 17
28. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 133 1079 17
29. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1072 17
30. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 203 1042 17
31. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 894 17
32. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 75 852 17
33. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 785 17
34. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 649 17
35. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 633 17
36. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1750 16
37. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 227 1318 16
38. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 91 1175 16
39. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 182 1041 16
40. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
166 1027 16
41. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 133 936 16
42. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 144 901 16
43. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 780 16
44. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 104 679 16
45. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 615 16
46. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 182 1668 15
47. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1187 15
48. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 303 1032 15
49. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 253 1016 15
50. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 917 15
51. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 873 15
52. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
140 832 15
53. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 66 817 15
54. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 132 785 15
55. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 732 15
56. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 96 695 15
57. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 655 15
58. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 633 15
59. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
581
15
60. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 105 542 15
61. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 197 1002 14
62. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 82 966 14
63. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 816 14
64. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 138 798 14
65. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 756 14
66. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 58 698 14
67. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 90 693 14
68. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 686 14
69. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 77 677 14
70. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 97 662 14
71. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 146 637 14
72. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 627 14
73. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 622 14
74. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 609 14
75. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 45 609 14
76. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 564 14
77. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 82 506 14
78. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 53 492 14
79. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 53 446 14
80. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 162 1708 13
81. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 59 981 13
82. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 955 13
83. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 912 13
84. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 36 906 13
85. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 198 866 13
86. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
228 798 13
87. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 779 13
88. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 71 725 13
89. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 679 13
90. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 28 664 13
91. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 152 631 13
92. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 59 572 13
93. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 120 554 13
94. Петров Е.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 109 535 13
95. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 65 519 13
96. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 48 503 13
97. Носіч О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 203 498 13
98. Гладишевський Р.Є. Львівський національний університет імені Івана Франка 83 490 13
99. Марченко О.А. Інститут фізики НАН України 41 466 13
100. Головач Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 85 441 13