Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 2 грудня 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 117 2956 26
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 263 2831 26
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 112 2735 25
4. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
156 1882 25
5. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
234 2310 24
6. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2289 24
7. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
124 1250 24
8. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 56 2166 23
9. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 157 1757 23
10. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1508 23
11. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
150 1717 22
12. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1449 22
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1188 22
14. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 207 2916 21
15. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2048 21
16. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 109 1319 21
17. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 241 1451 20
18. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 196 1133 20
19. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 689 20
20. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
569 1716 19
21. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 197 1327 19
22. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1236 19
23. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 175 1220 19
24. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 75 5566 18
25. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 237 1992 18
26. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 44 1613 18
27. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 77 1328 18
28. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 592 1265 18
29. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 142 1227 18
30. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1188 18
31. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 77 1171 18
32. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 200 1106 18
33. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 202 1017 18
34. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 750 18
35. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 124 2687 17
36. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1740 17
37. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1597 17
38. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
61 1535 17
39. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1359 17
40. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 133 1079 17
41. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1072 17
42. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 203 1042 17
43. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 94 894 17
44. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 75 852 17
45. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 785 17
46. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 649 17
47. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 633 17
48. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1750 16
49. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
42 1501 16
50. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 227 1318 16
51. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
66 1287 16
52. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 91 1175 16
53. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 182 1041 16
54. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
166 1027 16
55. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 106 1006 16
56. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 133 936 16
57. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 144 901 16
58. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 63 824 16
59. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 153 787 16
60. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 780 16
61. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
86 712 16
62. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 104 679 16
63. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 615 16
64. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 182 1668 15
65. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1187 15
66. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 303 1032 15
67. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 253 1016 15
68. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 917 15
69. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 873 15
70. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
140 832 15
71. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 66 817 15
72. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 132 785 15
73. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 103 748 15
74. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 732 15
75. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 96 695 15
76. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 655 15
77. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 633 15
78. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
581
15
79. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 105 542 15
80. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
148 1796 14
81. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 197 1002 14
82. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 82 966 14
83. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 816 14
84. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 138 798 14
85. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 796 14
86. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 50 756 14
87. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 58 698 14
88. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 90 693 14
89. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 686 14
90. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 77 677 14
91. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 97 662 14
92. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 146 637 14
93. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 627 14
94. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 622 14
95. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 609 14
96. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 45 609 14
97. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 564 14
98. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 82 506 14
99. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 53 492 14
100. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 53 446 14