Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 5 листопада 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 116 2925 25
2. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 112 2702 25
3. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 262 2677 25
4. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 55 2154 23
5. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1502 23
6. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
149 1703 22
7. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1444 22
8. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 206 2909 21
9. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2041 21
10. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 108 1308 21
11. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 240 1485 20
12. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 195 1127 20
13. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 688 20
14. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
565 1681 19
15. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 174 1208 19
16. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 235 1981 18
17. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 43 1612 18
18. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1323 18
19. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 592 1262 18
20. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 141 1215 18
21. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1180 18
22. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 197 1093 18
23. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 743 18
24. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1734 17
25. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 160 1350 17
26. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 133 1077 17
27. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1066 17
28. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 203 1032 17
29. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 200 1009 17
30. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 870 17
31. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 75 841 17
32. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 784 17
33. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 648 17
34. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 633 17
35. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 124 2673 16
36. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1736 16
37. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 182 1033 16
38. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
164 1020 16
39. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 132 924 16
40. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 144 895 16
41. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 768 16
42. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 602 16
43. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 182 1667 15
44. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 223 1272 15
45. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1182 15
46. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 91 1163 15
47. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 303 1026 15
48. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 247 1009 15
49. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 917 15
50. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 865 15
51. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
137 820 15
52. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 65 807 15
53. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 131 780 15
54. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 727 15
55. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 104 675 15
56. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 653 15
57. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 625 15
58. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 197 993 14
59. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 82 962 14
60. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 809 14
61. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 133 777 14
62. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 49 753 14
63. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 96 691 14
64. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 89 688 14
65. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 58 686 14
66. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 684 14
67. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 96 658 14
68. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 143 633 14
69. Левченко Г.Г. Донецький фiзико-технiчний iнститут iм. О. О. Галкiна НАН України 67 627 14
70. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 626 14
71. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 615 14
72. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 606 14
73. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 44 595 14
74. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
579
14
75. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 564 14
76. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 81 501 14
77. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 103 493 14
78. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 53 490 14
79. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 53 443 14
80. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 162 1702 13
81. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 58 975 13
82. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 954 13
83. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 908 13
84. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 36 902 13
85. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 193 860 13
86. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
227 790 13
87. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 771 13
88. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 71 720 13
89. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 676 13
90. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 28 662 13
91. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 77 653 13
92. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 151 621 13
93. Горбар Е.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 58 574 13
94. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 120 552 13
95. Петров Е.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 109 534 13
96. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 65 515 13
97. Носіч О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 202 497 13
98. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 47 491 13
99. Гладишевський Р.Є. Львівський національний університет імені Івана Франка 83 488 13
100. Марченко О.А. Інститут фізики НАН України 41 464 13