Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 5 листопада 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 116 2925 25
2. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 112 2702 25
3. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 262 2677 25
4. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
155 1882 25
5. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
234 2296 24
6. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2285 24
7. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
124 1234 24
8. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 55 2154 23
9. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 157 1739 23
10. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
91 1502 23
11. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
149 1703 22
12. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1444 22
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1178 22
14. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 206 2909 21
15. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2041 21
16. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 108 1308 21
17. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 240 1485 20
18. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 195 1127 20
19. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 176 688 20
20. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
565 1681 19
21. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 197 1303 19
22. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1228 19
23. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 174 1208 19
24. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 235 1981 18
25. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 43 1612 18
26. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1323 18
27. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 592 1262 18
28. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 141 1215 18
29. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1180 18
30. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 77 1140 18
31. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 197 1093 18
32. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 743 18
33. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 75 5380 17
34. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 93 1734 17
35. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1587 17
36. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
61 1516 17
37. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 160 1350 17
38. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 133 1077 17
39. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1066 17
40. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 203 1032 17
41. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 200 1009 17
42. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 870 17
43. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 75 841 17
44. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 784 17
45. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 648 17
46. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 633 17
47. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 124 2673 16
48. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1736 16
49. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
42 1482 16
50. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
66 1285 16
51. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 182 1033 16
52. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
164 1020 16
53. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 106 999 16
54. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 132 924 16
55. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 144 895 16
56. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 63 810 16
57. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 153 778 16
58. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 45 768 16
59. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
86 709 16
60. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 602 16
61. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 182 1667 15
62. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 110 1656 15
63. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 223 1272 15
64. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1182 15
65. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 91 1163 15
66. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 303 1026 15
67. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 247 1009 15
68. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 917 15
69. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 865 15
70. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
137 820 15
71. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 65 807 15
72. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 131 780 15
73. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 103 746 15
74. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 727 15
75. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 104 675 15
76. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 61 653 15
77. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 153 625 15
78. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
147 1760 14
79. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 197 993 14
80. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 82 962 14
81. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 809 14
82. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 791 14
83. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 133 777 14
84. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 49 753 14
85. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 96 691 14
86. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 89 688 14
87. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 58 686 14
88. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 684 14
89. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 96 658 14
90. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 143 633 14
91. Левченко Г.Г. Донецький фiзико-технiчний iнститут iм. О. О. Галкiна НАН України 67 627 14
92. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 626 14
93. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 79 615 14
94. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 606 14
95. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 44 595 14
96. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
579
14
97. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 564 14
98. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 81 501 14
99. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 103 493 14
100. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 53 490 14