Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 2 жовтня 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 110 2688 25
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 262 2647 25
3. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 114 2772 24
4. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 54 2112 23
5. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
90 1490 23
6. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
149 1682 22
7. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1428 22
8. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 206 2882 21
9. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2019 21
10. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 240 1485 20
11. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 195 1116 20
12. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
562 1662 19
13. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 107 1221 19
14. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 173 1170 19
15. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 172 701 19
16. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1298 18
17. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1170 18
18. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 194 1078 18
19. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 714 18
20. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 234 1927 17
21. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 92 1710 17
22. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 43 1575 17
23. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 162 1409 17
24. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 591 1221 17
25. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 141 1194 17
26. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 133 1058 17
27. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 160 1052 17
28. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 203 1012 17
29. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 195 996 17
30. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 861 17
31. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 74 805 17
32. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 766 17
33. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 621 17
34. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 124 2658 16
35. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
164 1009 16
36. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 143 885 16
37. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 132 877 16
38. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 44 756 16
39. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 634 16
40. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 604 16
41. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1603 15
42. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1168 15
43. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 222 1159 15
44. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 89 1146 15
45. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 181 1004 15
46. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 303 999 15
47. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 246 994 15
48. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 903 15
49. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 64 792 15
50. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 132 763 15
51. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 725 15
52. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 98 711 15
53. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 103 662 15
54. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 613 15
55. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 181 1638 14
56. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 197 982 14
57. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 82 947 14
58. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 829 14
59. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 796 14
60. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 49 734 14
61. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 132 684 14
62. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 88 678 14
63. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 57 671 14
64. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 614 14
65. Левченко Г.Г. Донецький фiзико-технiчний iнститут iм. О. О. Галкiна НАН України 67 608 14
66. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 604 14
67. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 78 599 14
68. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 44 573 14
69. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
567
14
70. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 559 14
71. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 80 498 14
72. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 103 487 14
73. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 52 439 14
74. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 57 965 13
75. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 943 13
76. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 901 13
77. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 35 896 13
78. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 879 13
79. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 195 846 13
80. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 763 13
81. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
132 726 13
82. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 71 693 13
83. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 671 13
84. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 27 658 13
85. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 96 651 13
86. Лисенко В.С. Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України 203 638 13
87. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 77 633 13
88. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 60 615 13
89. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 96 613 13
90. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 150 608 13
91. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 142 606 13
92. Міщук Н.О. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 120 538 13
93. Петров Е.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 109 533 13
94. Пивоваренко В.Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 65 508 13
95. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 47 488 13
96. Носіч О.Й. Інститут радiофiзики i електронiки iм. О. Я. Усикова НАН України 215 486 13
97. Гладишевський Р.Є. Львівський національний університет імені Івана Франка
82
485
13
98. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 53 482 13
99. Марченко О.А. Інститут фізики НАН України 41 456 13
100. Піддубна О.І. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 36 412 13