Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 2 жовтня 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 110 2688 25
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 262 2647 25
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1864 25
4. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 114 2772 24
5. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
124 1218 24
6. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2277 23
7. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
234 2266 23
8. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 54 2112 23
9. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 156 1730 23
10. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
90 1490 23
11. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
149 1682 22
12. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1428 22
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1167 22
14. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 206 2882 21
15. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2019 21
16. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 240 1485 20
17. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 195 1116 20
18. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
562 1662 19
19. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 197 1277 19
20. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1223 19
21. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 107 1221 19
22. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 173 1170 19
23. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 172 701 19
24. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1298 18
25. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 97 1170 18
26. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 194 1078 18
27. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 714 18
28. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 69 5202 17
29. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 234 1927 17
30. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 92 1710 17
31. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1577 17
32. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 43 1575 17
33. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
61 1506 17
34. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 162 1409 17
35. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 591 1221 17
36. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 141 1194 17
37. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 76 1110 17
38. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 133 1058 17
39. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 160 1052 17
40. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 203 1012 17
41. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 195 996 17
42. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 861 17
43. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 74 805 17
44. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 766 17
45. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 621 17
46. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 124 2658 16
47. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
42 1472 16
48. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
68 1287 16
49. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
164 1009 16
50. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 994 16
51. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 143 885 16
52. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 132 877 16
53. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 63 811 16
54. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 153 761 16
55. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 44 756 16
56. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
86 700 16
57. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 634 16
58. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 69 604 16
59. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 110 1630 15
60. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1603 15
61. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1168 15
62. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 222 1159 15
63. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 89 1146 15
64. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 181 1004 15
65. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 303 999 15
66. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 246 994 15
67. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 903 15
68. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 64 792 15
69. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 132 763 15
70. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 725 15
71. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 98 711 15
72. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 103 662 15
73. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 613 15
74. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
146 1703 14
75. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 181 1638 14
76. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 197 982 14
77. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 82 947 14
78. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 829 14
79. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 47 796 14
80. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 779 14
81. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 49 734 14
82. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 103 721 14
83. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 132 684 14
84. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 88 678 14
85. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 57 671 14
86. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 51 614 14
87. Левченко Г.Г. Донецький фiзико-технiчний iнститут iм. О. О. Галкiна НАН України 67 608 14
88. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 604 14
89. Бондар М.В. Інститут фізики НАН України 78 599 14
90. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 44 573 14
91. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
567
14
92. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 559 14
93. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 80 498 14
94. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 103 487 14
95. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 52 439 14
96. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 57 965 13
97. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 943 13
98. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 901 13
99. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 35 896 13
100. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 879 13