Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
  • 2012
    08 09

Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 1 вересня 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 110 2677 25
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 261 2676 25
3. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 113 2733 24
4. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 53 2097 23
5. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 89 1469 23
6. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
146 1664 22
7. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1422 22
8. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2013 21
9. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 206 2855 20
10. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 240 1478 20
11. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 195 1114 20
12. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
549 1634 19
13. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 107 1213 19
14. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 173 1157 19
15. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 171 689 19
16. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1261 18
17. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 95 1158 18
18. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 193 1064 18
19. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 234 1913 17
20. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 92 1689 17
21. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 42 1566 17
22. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 162 1398 17
23. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 591 1218 17
24. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 139 1182 17
25. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 132 1050 17
26. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 160 1045 17
27. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 203 1001 17
28. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 194 990 17
29. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 869 17
30. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 74 795 17
31. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 765 17
32. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 705 17
33. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 618 17
34. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 124 2644 16
35. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
164 1005 16
36. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 142 871 16
37. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 44 751 16
38. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 622 16
39. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 68 590 16
40. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1587 15
41. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1162 15
42. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 88 1139 15
43. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 213 1134 15
44. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 179 990 15
45. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 244 976 15
46. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 901 15
47. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 132 866 15
48. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 63 771 15
49. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 130 757 15
50. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 713 15
51. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 98 707 15
52. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 102 657 15
53. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 148 607 15
54. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 180 1636 14
55. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 301 988 14
56. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 195 969 14
57. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 81 935 14
58. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 814 14
59. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 44 797 14
60. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 48 721 14
61. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 88 673 14
62. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 127 668 14
63. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 57 659 14
64. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 50 610 14
65. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
561
14
66. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 557 14
67. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 43 553 14
68. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 102 502 14
69. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 80 490 14
70. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 51 433 14
71. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 57 958 13
72. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 935 13
73. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 35 895 13
74. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 891 13
75. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 195 831 13
76. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 757 13
77. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
127 687 13
78. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 665 13
79. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 71 664 13
80. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 27 648 13
81. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 96 646 13
82. Лисенко В.С. Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України 200 630 13
83. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 77 627 13
84. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 58 610 13
85. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 95 609 13
86. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 150 602 13
87. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 142 593 13
88. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 588 13
89. Петров Е.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 108 529 13
90. Гладишевський Р.Є. Львівський національний університет імені Івана Франка
81
481
13
91. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 53 478 13
92. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 47 475 13
93. Марченко О.А. Інститут фізики НАН України 41 454 13
94. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 160 1680 12
95. Хоменко В.Г. Київський національний університет технологій та дизайну 19 1141 12
96. Стрелко В.В. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 187 790 12
97. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
226 753 12
98. Бодак О.І. Львівський національний університет імені Івана Франка
201
743
12
99. Колодяжний О.І. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 102 736 12
100. Павліщук В.В. Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України 73 681 12