Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 1 вересня 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 110 2677 25
2. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 261 2676 25
3. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1847 25
4. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 113 2733 24
5. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2264 23
6. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
234 2254 23
7. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 53 2097 23
8. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 156 1700 23
9. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 89 1469 23
10. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 122 1199 23
11. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
146 1664 22
12. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1422 22
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 1153 22
14. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 47 2013 21
15. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 206 2855 20
16. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 240 1478 20
17. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 195 1114 20
18. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
549 1634 19
19. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 197 1245 19
20. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1215 19
21. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 107 1213 19
22. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 173 1157 19
23. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 171 689 19
24. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1261 18
25. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 95 1158 18
26. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 193 1064 18
27. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 68 4995 17
28. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 234 1913 17
29. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 92 1689 17
30. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 42 1566 17
31. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 100 1564 17
32. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
61 1493 17
33. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 162 1398 17
34. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 591 1218 17
35. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 139 1182 17
36. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 76 1079 17
37. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 132 1050 17
38. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 160 1045 17
39. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 203 1001 17
40. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 194 990 17
41. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 869 17
42. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 74 795 17
43. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 765 17
44. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
64 705 17
45. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 618 17
46. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 124 2644 16
47. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
42 1459 16
48. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
68 1285 16
49. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
164 1005 16
50. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 107 986 16
51. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 142 871 16
52. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 63 805 16
53. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 44 751 16
54. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 151 746 16
55. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
86 687 16
56. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 622 16
57. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 68 590 16
58. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 109 1590 15
59. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 67 1587 15
60. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 40 1162 15
61. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 88 1139 15
62. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 213 1134 15
63. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 179 990 15
64. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 244 976 15
65. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 901 15
66. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 132 866 15
67. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 63 771 15
68. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 130 757 15
69. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 713 15
70. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 98 707 15
71. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 102 657 15
72. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 148 607 15
73. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
147 1658 14
74. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 180 1636 14
75. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 301 988 14
76. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 195 969 14
77. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 81 935 14
78. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 152 814 14
79. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 44 797 14
80. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 776 14
81. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 48 721 14
82. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 103 714 14
83. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 88 673 14
84. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 127 668 14
85. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 57 659 14
86. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 50 610 14
87. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
561
14
88. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 557 14
89. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 43 553 14
90. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 102 502 14
91. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 80 490 14
92. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 51 433 14
93. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 57 958 13
94. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 935 13
95. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 35 895 13
96. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 891 13
97. Радченко Є.Д. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 38 876 13
98. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 195 831 13
99. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 757 13
100. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Інститут фізики НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
127 687 13