Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Науковці України: Фізичні та технічні науки

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).

Представлені дані про авторів, більшість публікацій яких проіндексована Scopus в тематичних розділах: Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; Earth and Planetary Sciences; Energy; Engineering; Materials Science; Mathematics; Physics and Astronomy.
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
  • 2012
    08 09

Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 1 серпня 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 260 2663 25
2. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 145 2773 24
3. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 110 2632 24
4. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 52 2085 23
5. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 1467 23
6. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
146 1636 22
7. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1414 22
8. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 46 2006 21
9. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 206 2838 20
10. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 240 1470 20
11. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 195 1104 20
12. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
542 1615 19
13. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 106 1196 19
14. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 171 686 19
15. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1250 18
16. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 172 1152 18
17. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 94 1146 18
18. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 191 1056 18
19. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 234 1904 17
20. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 92 1677 17
21. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 40 1558 17
22. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1393 17
23. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 590 1194 17
24. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 138 1172 17
25. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 129 1044 17
26. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 158 1031 17
27. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 201 996 17
28. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 194 981 17
29. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 860 17
30. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 74 784 17
31. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
63 710 17
32. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 89 640 17
33. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 123 2607 16
34. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
163 995 16
35. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 142 857 16
36. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 752 16
37. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 622 16
38. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 67 585 16
39. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 180 1630 15
40. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 65 1570 15
41. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 39 1154 15
42. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 87 1124 15
43. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 212 1084 15
44. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 178 978 15
45. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 242 950 15
46. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 898 15
47. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 130 822 15
48. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 63 762 15
49. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 130 756 15
50. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 44 732 15
51. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 706 15
52. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 102 651 15
53. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 148 604 15
54. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 300 981 14
55. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 195 967 14
56. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 81 921 14
57. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 151 811 14
58. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 44 783 14
59. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 48 716 14
60. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 98 703 14
61. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 88 671 14
62. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 57 656 14
63. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 126 624 14
64. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 50 603 14
65. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
561
14
66. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 554 14
67. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 101 500 14
68. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 80 488 14
69. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 50 428 14
70. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 56 956 13
71. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 930 13
72. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 34 892 13
73. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 887 13
74. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 752 13
75. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
125 670 13
76. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 664 13
77. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 71 657 13
78. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 27 647 13
79. Калюжний Ю.В. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 96 646 13
80. Лисенко В.С. Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України 199 623 13
81. Пастур Л.А. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 77 619 13
82. Москалець М.В. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 58 604 13
83. Кобичев В.В. Інститут ядерних досліджень НАН України 92 599 13
84. Ярощук О.В. Інститут фізики НАН України 150 595 13
85. Лебовка М.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 142 586 13
86. Глинка Ю.Д. Інститут фізики НАН України 50 583 13
87. Боярський О.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 43 533 13
88. Петров Е.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 108 525 13
89. Гладишевський Р.Є. Львівський національний університет імені Івана Франка
78
479
13
90. Гузій С.С. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 53 476 13
91. Пузій О.М. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 44 461 13
92. Марченко О.А. Інститут фізики НАН України 41 450 13
93. Одулов С.Г. Інститут фізики НАН України 160 1678 12
94. Хоменко В.Г. Київський національний університет технологій та дизайну 19 1116 12
95. Дуб С.М. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України 194 823 12
96. Стрелко В.В. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 187 780 12
97. Локтєв В.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
225 745 12
98. Бодак О.І. Львівський національний університет імені Івана Франка
201
743
12
99. Колодяжний О.І. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 102 733 12
100. Павліщук В.В. Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України 73 669 12