Наука України в дзеркалі
наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Рейтинг науковців України

RSS

Методологія рейтингу: ( Розкрити )
Наведені дані щодо публікацій, асоційованих з окремими обліковими записами авторів (Scopus Author Identifier). Для учених, які мають у Scopus більше одного облікового запису (наприклад, AU-ID("El'skaya, Anna V." 34770926300), AU-ID("Ielska, H. V." 6504151291), AU-ID("Jelskaja, A. V." 6504534795) та ін. для Ганни Валентинівни Єльської) наведені зведені дані за всіма ID ученого (тобто різні варіанти перекладу та транслітерації імен і прізвищ враховані).

Враховані дані про місця роботи учених, зазначені у публікаціях останнього року. До рейтингу включені вчені, які протягом останнього року публікували статті, зазначаючи своє українське місце роботи. Так, якщо автор має останню статтю, у якій він вказаний як учений України, датовану липнем 2011 р., і всі наступні статті цього автора опубліковані з зазначенням лише його закордонних місць роботи, у рейтингу за серпень 2012 р. дані про цього автора вже не вказуються (з об'єктивних причин інколи вчені не можуть зазначати українське місце роботи у кожній публікації, наприклад, у деяких статтях вказується єдине місце роботи для всього авторського колективу). Учені, які не публікують статті із зазначенням українського місця роботи виключаються з рейтингу незалежно від того, чи є вони фактично працівниками наукових установ України.

Дані наведені без хронологічних обмежень (тобто враховані всі проіндексовані Scopus публікації за всі роки діяльності учених).

Учені у рейтингу впорядковані за індексом Гірша (h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів), а в його межах за кількістю цитувань. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів (Self citations of all authors).
Рейтинги SciVerse Scopus
Установи НАН України
Установи НААН України
Установи НАМН України
Вищі навчальні заклади України
Науковці України: Загальний
 • 2012
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09
 • 2011
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12
 • 2010
  01 02 03 04 05 06
  07 08 09 10 11 12

Науковці України:
Фізичні та технічні науки
   
Рейтинг науковців України:
Медицина та науки про життя
Провідні університети України
та держав-сусідів
Дані станом на 1 серпня 2012 року

п/п
Науковець Установа Кількість
публікацій
Кількість
цитувань
Індекс Гірша
(h-індекс)
1. Файнерман В.Б. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 260 2663 25
2. Єльська Г.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
154 1835 25
3. Гусинін В.П. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 145 2773 24
4. Ізотов Ю.І. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 110 2632 24
5. Костюк П.Г. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 428 2258 23
6. Кришталь О.О. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
234 2235 23
7. Гламаздін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 52 2085 23
8. Демченко О.П. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 156 1687 23
9. Шиванюк О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 91 1467 23
10. Шуба Я.М. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 122 1192 23
11. Горб Л.Г. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
146 1636 22
12. Крячко Є.С. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 139 1414 22
13. Солдаткін О.П. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 106 1142 22
14. Горбенко В.Г. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 46 2006 21
15. Соскін М.С. Інститут фізики НАН України 206 2838 20
16. Антонов В.М. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 240 1470 20
17. Кухар В.П. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 195 1104 20
18. Шишкін О.В. Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
542 1615 19
19. Тронько М.Д. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 194 1243 19
20. Гордієнко Д.В. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України 39 1213 19
21. Кордюк О.А. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 106 1196 19
22. Ангельський О.В. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 171 686 19
23. Караченцева В.Ю. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 76 1250 18
24. Рєзніков Ю.О. Інститут фізики НАН України 172 1152 18
25. Голуб В.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 94 1146 18
26. Русанов Е.Б. Інститут органічної хімії НАН України 191 1056 18
27. Пархоменко О.М. ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України 67 4858 17
28. Глинчук М.Д. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 234 1904 17
29. Васнецов М.В. Інститут фізики НАН України 92 1677 17
30. Помацалюк Р.І. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 40 1558 17
31. Мінченко О.Г. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 99 1552 17
32. Тукало М.А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
61 1487 17
33. Горенштейн М.І. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 161 1393 17
34. Гузь О.М. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 590 1194 17
35. Домасевич К.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 138 1172 17
36. Богданова Т.І. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України 75 1073 17
37. Третяк В.І. Інститут ядерних досліджень НАН України 129 1044 17
38. Гайдідей Ю.Б. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 158 1031 17
39. Гаврилюк В.Г. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 201 996 17
40. Мінаєв Б.П. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 194 981 17
41. Ковальчук В.І. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 93 860 17
42. Чечкін О.В. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 74 784 17
43. Майстренко Ю.Л. Інститут математики НАН України
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
63 710 17
44. Фрицький І.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 89 640 17
45. Кокорін В.В. Інститут магнетизму НАН і МОН України 123 2607 16
46. Яремчук Г.Д. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ННЦ "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"
42 1453 16
47. Сидоренко С.П. Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
68 1282 16
48. Шкуратов Ю.Г. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Радіоастрономічний інститут НАН України
163 995 16
49. Кашуба В.І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 105 981 16
50. Кальченко В.І. Інститут органічної хімії НАН України 142 857 16
51. Жолос О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 63 804 16
52. Колежук О.К. Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
66 752 16
53. Лущак В.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 150 730 16
54. Дзядевич С.В. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
85 680 16
55. Ушенко О.Г. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 124 622 16
56. Сергєєв С.Г. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 67 585 16
57. Янсон І.К. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 180 1630 15
58. Шарапов С.Г. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 65 1570 15
59. Пересада С.М. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 39 1154 15
60. Фокін А.А. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 87 1124 15
61. Гриньов Б.В. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 212 1084 15
62. Іванов Б.О. Інститут магнетизму НАН і МОН України 178 978 15
63. Гунько В.М. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 242 950 15
64. Здесенко Ю.Г. Інститут ядерних досліджень НАН України 85 898 15
65. Лагута В.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 130 822 15
66. Ковтюх В.В. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 63 762 15
67. Непийко С.О. Інститут фізики НАН України 130 756 15
68. Гусєва Н.Г. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 44 732 15
69. Наумовець А.Г. Інститут фізики НАН України 94 706 15
70. Яценко Л.П. Інститут фізики НАН України 102 651 15
71. Кокозей В.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 148 604 15
72. Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України 144 1626 14
73. Вассер С.П. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 109 1561 14
74. Чернега О.М. Інститут органічної хімії НАН України 300 981 14
75. Мільман Ю.В. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України 195 967 14
76. Браун О.М. Інститут фізики НАН України 81 921 14
77. Решетняк В.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 151 811 14
78. Баумкетнер А.Б. Інститут фізики конденсованих систем НАН України 44 783 14
79. Благой Ю.П. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 137 774 14
80. Пілюгін Л.С. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 48 716 14
81. Ліхтарьов І.А. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 103 708 14
82. Шилов В.М. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України 98 703 14
83. Комаров І.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 88 671 14
84. Харченко Н.В. Головна астрономічна обсерваторія НАН України 57 656 14
85. Зінов'єв Г.М. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 126 624 14
86. Лукін О.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 50 603 14
87. Головко М.Ф. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
103
561
14
88. Золотарюк О.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 60 554 14
89. Аксененко Є.В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України 101 500 14
90. Кудрявцев В.М. Морський гідрофізичний інститут НАН України 80 488 14
91. Єфімов Ю.С. Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України 50 428 14
92. Степанян С.Г. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України 56 956 13
93. Штанов Ю.В. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
41 930 13
94. Золотарюк Я.О. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України 34 892 13
95. Ліпатов Ю.С. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 552 887 13
96. Ягупольський Л.М. Інститут органічної хімії НАН України 218 752 13
97. Морозовська Г.М. Iнститут проблем матерiалознавства ім. I. М. Францевича НАН України
Iнститут фiзики напiвпровiдникiв ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
125 670 13
98. Привалко В.П. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 211 664 13
99. Андрієвський С.М. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 71 657 13
100. Рачков О.Е. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 27 647 13